Pomiń dostępne kursy

Dostępne kursy

Kurs podstawowej obsługi Portali GIOŚ - INSPIRE

Kurs dotyczący metadanych w projekcie GIOŚ - INSPIRE

Kurs harmonizacji danych - urządzeń do monitorowania środowiska do modelu INSPIRE