Cofnij

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)

Zbiór danych przestrzennych dotyczy rejestru zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, stanowiącego źródło informacji o zakładach, na terenie których składowane są substancje niebezpieczne. Kategorie i ilości tych substancji zostały określone w załączniku I do dyrektywy 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami (tzw. dyrektywy SEVESO III).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2024-06-04
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zestawy danych:

Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO) w układzie EPSG:4258 (GML)

Dane źródłowe z bazy danych gromadzącej informacje o zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostały przekształcone zgodnie z modelem INSPIRE w zakresie tematu Obiekty produkcyjne i przemysłowe (PF) opisanym w specyfikacji D2.8.III.8 INSPIRE Data Specification on Production and Industrial Facilities – Technical Guidelines