Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, gromadzącej dane dotyczące monitoringu promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-soil-Cs-137/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2022-06-13
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Stężenia Cs-137 w glebie

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu stężenia Cs-137 w glebie, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego Państwowego Monitoringu Środowiska. Celem monitoringu jest dostarczanie danych dotyczących powierzchniowej warstwy gleby w Polsce pod względem rozkładu depozycji cezu-137 oraz stężeń radionuklidów naturalnych w powierzchniowej warstwie gleby. Uzyskane dane umożliwią ocenę stanu radiologicznego powyższego elementu środowiska i oceny stopnia ewentualnego narażenia populacji i środowiska na promieniowanie jonizujące z tego źródła. Program pomiarowy tego zadania przewiduje pomiary metodą spektrometryczną próbek gleby pobranej w punktach zlokalizowanych w stacjach i posterunkach IMGW-PIB. Pomiary Cs-137 (fakultatywnie - naturalnych izotopów promieniotwórczych) prowadzone są zgodnie z zadaniami placówek specjalistycznych.