Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych" (ATOM)

Usługa pobierania predefiniowanego zharmonizowanego zbioru danych przestrzennych INSPIRE "Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych" (ATOM). Dane publikowane przez usługę pochodzą z bazy plikowej GIOŚ, gromadzącej dane dotyczące monitoringu promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych. Usługa wykorzystuje interfejs Atom w wersji 1.0 i OpenSearch w wersji 1.1. Bezpośredni dostęp do obiektów jest zapewniony za pomocą usługi WFS (https://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-waters-sediments/wfs?REQUEST=GetCapabilities&SERVICE=wfs).

Warunki udostępniania
Brak ograniczeń w publicznym dostępie; Brak warunków dostępu i użytkowania
Aktualizacja zbioru danych
2023-11-27
Opiekun
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska inspire@gios.gov.pl

Dostępne zbiory danych:

Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring promieniowania jonizującego - Skażenia promieniotwórcze wód powierzchniowych i osadów dennych

Zbiór danych przestrzennych dotyczy monitoringu skażeń promieniotwórczych wód powierzchniowych i osadów dennych, który prowadzony jest w ramach podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Celem monitoringu jest dostarczanie danych dotyczących zmian stanu radiacyjnego wód rzek i jezior poprzez systematyczną kontrolę stężeń Cs-137 i Sr-90 w wodach rzek i jezior oraz Cs-137, Pu-238 i Pu-239, 240 w osadach dennych. Pomiary badanych wielkości są wykonywane zgodnie z metodyką zatwierdzoną przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki. Pomiary skażeń promieniotwórczych prowadzone są w wodach i osadach dennych z rzek Wisły, Odry, Bugu, Narwi i Warty oraz w wodach i osadach dennych z sześciu wybranych jezior na terenie Polski: Wielkie Partęczyny (woj. kujawsko-pomorskie), Drawsko (woj. zachodnio-pomorskie), Wadąg (woj. warmińsko-mazurskie), Rogóźno (woj. lubelskie), Niesłysz (woj. lubuskie), Wigry (woj. podlaskie). Próbki wody pobierane są z głównego nurtu rzek oraz z pomostów jezior), natomiast próbki osadów dennych są uśrednioną próbką z trzech niezależnych pobrań. Próbki wody i osadów dennych pobierane są dwa razy w roku, w okresie wiosennym i jesiennym.