INSPIRE – pozostałe zharmonizowane zbiory GIOŚ

INSPIRE – pozostałe zharmonizowane zbiory GIOŚ

Podsystem obejmuje swoim zakresem: