Monitoring jakości powietrza – Stan warstwy ozonowej

W ramach monitoringu prezentowane są dane przedstawiające stan warstwy ozonowej.

Narzędzia dedykowane

Monitoring jakości powietrza – Stan warstwy ozonowej – wyszukiwanie

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie stacji monitorujących stan warstwy ozonowej. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie wybiera przycisk {Szukaj}. Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania.

Stan warstwy ozonowej - wyniki wyszukiwania
Stan warstwy ozonowej – wyniki wyszukiwania

Podmiot odpowiedzialny – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.

Obserwowana właściwość – słownik – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.