Monitoring gatunków i siedlisk morskich

W ramach monitoringu prezentowane są następujące dane:

  1. Monitoring gatunków i siedlisk morskich – Stacja,
  2. Monitoring gatunków i siedlisk morskich – Stanowisko,
  3. Monitoring gatunków i siedlisk morskich – Stanowisko.

Narzędzia dedykowane

Monitoring gatunków i siedlisk morskich (stacja) – wyszukiwanie

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie stacji monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie wybiera przycisk {Szukaj}. Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania.

Monitoring gatunków i siedlisk morskich - stacje - wynik wyszukiwania
Monitoring gatunków i siedlisk morskich – stacje – wynik wyszukiwania

Monitoring gatunków i siedlisk morskich (Stanowisko)

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie siedlisk liniowych monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie wybiera przycisk {Szukaj}. Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania.

Monitoring gatunków i siedlisk morskich – stanowisko liniowe - wynik wyszukiwania
Monitoring gatunków i siedlisk morskich – stanowisko liniowe – wynik wyszukiwania

Monitoring gatunków i siedlisk morskich (Stanowisko)

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie siedlisk poligonowych monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie wybiera przycisk {Szukaj}. Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania.

Monitoring gatunków i siedlisk morskich – stanowisko poligonowe - wynik wyszukiwania
Monitoring gatunków i siedlisk morskich – stanowisko poligonowe – wynik wyszukiwania

Zdolność obserwacyjna – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.

Podmiot odpowiedzialny – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.

Obserwowana właściwość – słownik – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.