Usługi sieciowe

Poniżej znajduje się lista wszystkich usług sieciowych dla zbiorów publikowanych w ramach projektu <a href="/portal">GIOŚ INSPIRE</a>.

Lista wszystkich zbiorów <a href="/portal/">INSPIRE</a> pogrupowanych według tematów INSPIRE znajduje się na stronie <a href="/portal/zbiory-inspire/">Zbiory INSPIRE</a>.

Usługa pobierania OGC API Features

  Usługa pobierania OGC API Features

Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring ptaków

Informacje o zbiorze : Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring ptaków Zobacz w katalogu metadanych : Państwowy Monitoring Środowiska – Monitoring ptaków
  Usługa pobierania danych predefiniowanych
  Usługa pobierania
  Usługa pobierania
WFS
Adres usługi dla tematu: Urządzenia do monitorowania środowiskahttps://inspire.gios.gov.pl/wss/monit-birds-ef/wfs?&VERSION=2.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetCapabilities