GIOŚ INSPIRE - Usługa pobierania OGC API Features

Usługa pobierania otwartych danych publicznych (Public Open Data) udostępnianych w ramach węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej GIOŚ INSPIRE. W ramach usługi udostępniane są dane Państwowego Monitoringu Środowiska, Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR) oraz rejestru Zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO). Usługa wykorzystuje interfejs OGC API Features w wersji 1.0.

To jest strona inicjalna (landing page) usługi OGC API Features 1.0, udostępniająca łącza do usługi API oraz jej zawartości.
Niniejszy dokument jest dostępny również w postaci: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

Definicja API

API dokument dostarcza przetwarzalny maszynowo opis niniejszej usługi API zgodny z OpenAPI 3.
API dokument jest również dostępny jako: application/vnd.oai.openapi+json;version=3.0, application/x-yaml, application/cbor, text/html.

Kolekcje (Collections)

Strona kolekcji dostarcza zestaw kolekcji udostępnianych przez usługę OGC API Features.
Strona kolekcji jest również dostępna jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

Zgodność

Strona zgodności dostarcza informacji o klasach zgodności implementowanych przez niniejszą usługę OGC API Features.
Strona zgodności jest również dostępna jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

Informacje kontaktowe

  • Usługa jest zarządzana przez: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Mail: inspire@gios.gov.pl