Usługa pobierania OGC API Features Kolekcje (Collections)

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcjach obiektów przestrzenych udostępnianych przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

 • Nazwa: Zakład przemysłowy PRTR
 • Opis: Zakład przemysłowy wyprowadzający zanieczyszczenia do środowiska (Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń). Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu ProductionFacility pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Production and Industrial Facilities.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 14.229, 49.281, 23.95, 54.828.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
 • Opis: Obserwacja wykonana w ramach monitorowania gatunków i siedlisk morskich. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu OM_Observation pochodzącego z modelu logicznego normy ISO 19156:2011. Dane dotyczą obserwacji wielkości bezwymiarowych (niemianowanych).
 • Zasięg przestrzenny:
  • 14.214, 53.254, 19.842, 55.615.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Urządzenie do monitorowania środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
 • Opis: Stanowisko lub stacja bezpośrednio zbierająca lub przetwarzająca dane na temat obiektów, których właściwości podlegają wielokrotnym obserwacjom lub pomiarom w ramach monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Zakres informacyjny udostępianych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym obiektu typu EnvironmentalMonitoringFacility pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Environmental Monitoring Facilities.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.807, 49.615, 21.985, 55.75.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Obserwacja (mianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
 • Opis: Obserwacja wykonane w ramach monitorowania gatunków i siedlisk morskich. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu OM_Observation pochodzącego z modelu logicznego normy ISO 19156:2011. Dane dotyczą obserwacji wielkości mianowanych.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 14.42, 53.233, 20.372, 55.605.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Zdolność obserwacyjna stacji i stanowisk do monitorowania gatunków i siedlisk morskich
 • Opis: Jawna zdolność obserwacyjna stacji i stanowisk do monitorowania gatunków i siedlisk morskich. Zawiera informacje o rodzajach pomiarów, do przeprowadzenia których zdolna jest dana stacja/stanowisko. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu ObservingCapability pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Environmental Monitoring Facilities.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.807, 49.615, 21.985, 55.75.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Rozmieszczenie gatunków ptaków
 • Opis: Zbiór poszczególnych obiektów przestrzennych w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków ptaków. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 14.081, 48.991, 24.103, 55.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia gatunków ptaków
 • Opis: Występowanie gatunków ptaków według jednostki analitycznej. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionUnit pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 14.081, 48.991, 24.103, 55.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Rozmieszczenie gatunków ptaków
 • Opis: Zbiór poszczególnych obiektów przestrzennych w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków ptaków. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.716, 48.753, 25.251, 54.985.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia gatunków ptaków
 • Opis: Występowanie gatunków ptaków według jednostki analitycznej. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.716, 48.753, 25.251, 54.985.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Rozmieszczenie gatunków
 • Opis: Zbiór poszczególnych obiektów przestrzennych w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.578, 48.736, 25.842, 56.156.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia gatunków
 • Opis: Występowanie gatunków według jednostki analitycznej. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.578, 48.736, 25.842, 56.156.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Siedlisko
 • Opis: Obszary geograficzne odznaczające się szczególnymi warunkami przyrodniczymi, procesami, strukturą i podtrzymującymi życie funkcjami, które fizycznie umożliwiają egzystencję żyjącym na nich organizmom. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu HabitatDistributionUnit pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Habitats and Biotopes..
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.716, 48.736, 25.434, 55.075.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Zbiór danych dotyczących rozmieszczenia siedlisk
 • Opis: Zbiór danych jest zbiorem poszczególnych obiektów przestrzennych (jednostek) w rozmieszczeniu poszczególnych siedlisk. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu HabitatDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Habitats and Biotopes.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.716, 48.736, 25.467, 55.164.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia siedlisk
 • Opis: Reprezentuje indywidualne jednostki w rozmieszczeniu siedlisk. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu HabitatDistributionUnit pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Habitats and Biotopess.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 13.716, 48.736, 25.467, 55.164.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.
 • Nazwa: Zakład przemysłowy SEVESO
 • Opis: Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO). Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu ProductionFacility pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Production and Industrial Facilities.
 • Zasięg przestrzenny:
  • 14.251, 49.555, 23.914, 54.612.
 • Zapytania jako HTML.
 • Dane jako HTML.