Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - hdb:HabitatDistributionDataSet

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Zbiór danych dotyczących rozmieszczenia siedlisk udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

hdb:HabitatDistributionDataSet

  • Nazwa: Zbiór danych dotyczących rozmieszczenia siedlisk
  • Opis: Zbiór danych jest zbiorem poszczególnych obiektów przestrzennych (jednostek) w rozmieszczeniu poszczególnych siedlisk. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu HabitatDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Habitats and Biotopes.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 13.716, 48.736, 25.467, 55.164.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.