Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - hdb:HabitatDistributionUnit

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Jednostka rozmieszczenia siedlisk udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

hdb:HabitatDistributionUnit

  • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia siedlisk
  • Opis: Reprezentuje indywidualne jednostki w rozmieszczeniu siedlisk. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu HabitatDistributionUnit pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Habitats and Biotopess.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 13.716, 48.736, 25.467, 55.164.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.