Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - mgsm:CountObservation

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

mgsm:CountObservation

  • Nazwa: Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
  • Opis: Obserwacja wykonana w ramach monitorowania gatunków i siedlisk morskich. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu OM_Observation pochodzącego z modelu logicznego normy ISO 19156:2011. Dane dotyczą obserwacji wielkości bezwymiarowych (niemianowanych).
  • Zasięg przestrzenny:
    • 14.214, 53.254, 19.842, 55.615.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.