OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_10_OBSERWACJA.1818
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_10_OBSERWACJA.1818
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.321749999999998
54.37082003561693
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Anguilla anguilla
1
2017-05-25
2017-05-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-158
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_10_OBSERWACJA.2495
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_10_OBSERWACJA.2495
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Anguilla anguilla
1
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_10_OBSERWACJA.2867
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_10_OBSERWACJA.2867
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Anguilla anguilla
1
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_11_OBSERWACJA.1554
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_11_OBSERWACJA.1554
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28823
54.347520035646326
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Aspius aspius
1
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-33
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_12_OBSERWACJA.1720
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_12_OBSERWACJA.1720
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.6076
53.649340036499204
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Ballerus ballerus
1
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-223
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2274
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2274
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.546230000000005
54.56707003536775
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
5
2017-03-22
2017-03-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17345
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2439
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2439
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.60682
54.532690035411704
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
2
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17343
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2444
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2444
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.546230000000005
54.56707003536775
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
5
2017-03-22
2017-03-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17345
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2445
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2445
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.60682
54.532690035411704
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
2
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17343
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2451
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2451
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.54856
54.56689003536796
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
2
2017-08-08
2017-08-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-259
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2500
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2500
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.54856
54.56689003536796
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
2
2017-08-08
2017-08-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-259
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2505
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2505
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.36324
53.98725003609276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
10
2017-09-24
2017-09-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-263
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2508
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2508
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2545
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2545
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.43992
54.636840035278276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-04-21
2017-04-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17352
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2637
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2637
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2638
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2638
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2639
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2639
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
3
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2641
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2641
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2642
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2642
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2643
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2643
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
3
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2688
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2688
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2016-12-10
2016-12-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2692
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2692
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2016-12-10
2016-12-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2833
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2833
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.43992
54.636840035278276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-04-21
2017-04-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17352
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2842
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2842
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-04-23
2017-04-23
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2869
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2869
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
3
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2874
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2874
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
3
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2891
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2891
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2895
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2895
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2898
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2898
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
6
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2899
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2899
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
19
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2900
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2900
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
21
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2901
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2901
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
63
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2902
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2902
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
6
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2903
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2903
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
19
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2904
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2904
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
21
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2905
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2905
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
63
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2920
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2920
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2925
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2925
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2968
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2968
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.66837
54.26423003575074
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
11
2017-08-06
2017-08-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-253
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2977
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2977
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.36946
54.61945003530064
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-08-07
2017-08-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-262
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2981
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2981
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.36324
53.98725003609276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
10
2017-09-24
2017-09-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-263
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2984
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2984
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.66837
54.26423003575074
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
11
2017-08-06
2017-08-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-253
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2991
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_13_OBSERWACJA.2991
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.36946
54.61945003530064
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Barbatula barbatulus
1
2017-08-07
2017-08-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-262
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_16_OBSERWACJA.2402
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_16_OBSERWACJA.2402
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.709020000000002
54.68265003521924
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Belone belone
1
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-52
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1540
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1540
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.378049999999996
54.14458003589943
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-25
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1541
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1541
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.373929999999998
54.14228003590225
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-26
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1542
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1542
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.369339999999998
54.13997003590517
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
4
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-27
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1543
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1543
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.385420000000003
54.13723003590855
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
3
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-184
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1547
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1547
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.378049999999996
54.14458003589943
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
7
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-25
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1548
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1548
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.373929999999998
54.14228003590225
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
7
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-26
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1549
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1549
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.369339999999998
54.13997003590517
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
12
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-27
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1550
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1550
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.385420000000003
54.13723003590855
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
9
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-184
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1552
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1552
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.30828
54.35262003563986
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
3
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-18
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1553
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1553
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.2985
54.35001003564322
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
3
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1554
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1554
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28823
54.347520035646326
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-33
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1555
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1555
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.31787
54.35463003563735
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
24
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-32
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1556
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1556
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.30828
54.35262003563986
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
12
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-18
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1557
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1557
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.2985
54.35001003564322
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
12
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1572
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1572
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.490890000000004
54.740200035144724
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-45
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1574
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1574
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.511830000000003
54.74654003513657
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
26
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-44
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1576
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1576
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.490890000000004
54.740200035144724
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
33
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-45
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1577
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1577
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.47956
54.7339900351528
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
32
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-48
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1590
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1590
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
5
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1591
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1591
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1594
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1594
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
5
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1595
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1595
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
3
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1596
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1596
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.37896
54.18583003584834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-191
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1597
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1597
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
5
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1598
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1598
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1600
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1600
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
14
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1601
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1601
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
3
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1602
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1602
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.37896
54.18583003584834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-191
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1613
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1613
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.938770000000005
54.336680035659924
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-107
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1731
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1731
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.14441
54.65995003524847
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-276
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1751
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1751
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.91345
54.20778003582111
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2016-06-21
2016-06-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-105
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1773
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1773
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.38252
54.22826003579554
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2016-08-16
2016-08-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-24
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1777
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1777
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.399100000000004
54.26467003575021
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2016-08-16
2016-08-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-232
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1791
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1791
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.309790000000003
54.7278400351608
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2016-09-19
2016-09-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-214
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1800
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1800
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.286189999999998
54.71509003517727
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
6
2017-06-20
2017-06-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-215
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1801
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1801
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.29026
54.71314003517977
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
3
2017-06-20
2017-06-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-216
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1804
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1804
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.140749999999997
54.67392003523051
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
77
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-279
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1805
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1805
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.139919999999996
54.67272003523206
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-280
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1823
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1823
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.296549999999996
54.71215003518103
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2017-06-21
2017-06-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-222
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1825
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1825
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.26534
54.27424003573823
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-21
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1833
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1833
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.302539999999997
54.37113003561656
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2017-05-25
2017-05-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-204
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1835
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.1835
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.31942
54.729030035159276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
2
2017-06-20
2017-06-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-212
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2420
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2420
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
1
2017-10-15
2017-10-15
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2471
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2471
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
10
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2472
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2472
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
120
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2473
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2473
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
18
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2474
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2474
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
26
2016-06-14
2016-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2475
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2475
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
11
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2480
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2480
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
47
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2482
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2482
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
12
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2483
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2483
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
139
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2484
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2484
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
201
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2485
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2485
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
170
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2486
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2486
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
28
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2487
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2487
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
36
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2488
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2488
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
17
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2489
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2489
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
42
2016-06-14
2016-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2490
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2490
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
24
2016-06-14
2016-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2491
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2491
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
111
2016-06-14
2016-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2492
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2492
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
15
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2493
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2493
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
61
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2494
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2494
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
6
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2580
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2580
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
85
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2581
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2581
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
122
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2582
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2582
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
6
2017-03-30
2017-03-30
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2583
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2583
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
150
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2584
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2584
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
43
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2784
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2784
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.81776
53.830280036283085
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
10
2016-12-07
2016-12-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-264
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2786
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_17_OBSERWACJA.2786
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.81776
53.830280036283085
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Blicca bjoerkna
10
2016-12-07
2016-12-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-264
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1531
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1531
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.52809
53.702870036435655
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-39
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1559
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1559
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.15494
54.64487003526793
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
3
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-46
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1560
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1560
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.143920000000005
54.64588003526663
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
9
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-43
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1561
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1561
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.132520000000003
54.64759003526446
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
10
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-47
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1562
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1562
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.12172
54.65009003526117
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
3
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-183
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1587
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1587
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-03-30
2017-03-30
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1590
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1590
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
40
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1594
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1594
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
6
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1595
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1595
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
2
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1597
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1597
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
6
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1600
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1600
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1601
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1601
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1783
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1783
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.38252
54.22826003579554
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-08-17
2016-08-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-24
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1804
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1804
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.140749999999997
54.67392003523051
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
2
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-279
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1806
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1806
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.46826
54.64417003526883
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
16
2017-06-26
2017-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-281
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1807
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1807
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.46752
54.644180035268796
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-06-26
2017-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-282
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1808
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1808
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.466999999999995
54.64442003526851
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
3
2017-06-26
2017-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-283
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1861
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.1861
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.960910000000002
54.34608003564812
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-06-13
2017-06-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-242
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2472
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2472
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2485
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2485
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
5
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2488
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2488
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2493
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2493
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2497
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2497
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.838660000000003
53.55198003661409
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17336
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2578
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2578
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.95874
54.34679003564723
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
2
2016-10-11
2016-10-11
Określenie liczebności gatunku
STATION-245
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2580
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2580
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
12
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2581
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2581
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
4
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2582
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2582
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
9
2017-03-30
2017-03-30
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2583
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2583
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
33
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2584
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2584
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
10
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2725
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2725
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.333039999999995
53.25355003695955
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-11-20
2016-11-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17337
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2729
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2729
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.333039999999995
53.25355003695955
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-11-20
2016-11-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17337
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2735
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2735
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-12-09
2016-12-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2739
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2739
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2016-12-09
2016-12-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2864
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_19_OBSERWACJA.2864
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.838660000000003
53.55198003661409
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Carassius gibelio
1
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17336
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1528
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1528
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.530959999999999
53.68337003645886
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-37
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1531
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1531
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.52809
53.702870036435655
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-39
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1533
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1533
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.5282
53.69003003645091
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-143
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1540
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1540
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.378049999999996
54.14458003589943
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
24
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-25
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1541
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1541
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.373929999999998
54.14228003590225
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
23
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-26
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1542
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1542
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.369339999999998
54.13997003590517
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
17
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-27
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1543
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1543
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.385420000000003
54.13723003590855
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
40
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-184
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1547
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1547
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.378049999999996
54.14458003589943
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
4
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-25
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1550
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1550
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.385420000000003
54.13723003590855
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2016-09-08
2016-09-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-184
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1551
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1551
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.31787
54.35463003563735
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
30
2017-10-20
2017-10-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-32
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1552
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1552
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.30828
54.35262003563986
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
31
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-18
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1553
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1553
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.2985
54.35001003564322
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
54
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1554
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1554
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28823
54.347520035646326
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
66
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-33
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1556
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1556
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.30828
54.35262003563986
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-18
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1557
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1557
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.2985
54.35001003564322
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1559
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1559
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.15494
54.64487003526793
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
48
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-46
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1560
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1560
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.143920000000005
54.64588003526663
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
11
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-43
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1561
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1561
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.132520000000003
54.64759003526446
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
10
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-47
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1562
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1562
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.12172
54.65009003526117
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
5
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-183
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1566
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1566
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.15494
54.64487003526793
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
22
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-46
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1567
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1567
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.143920000000005
54.64588003526663
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
22
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-43
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1568
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1568
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.132520000000003
54.64759003526446
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
17
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-47
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1569
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1569
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.12172
54.65009003526117
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
34
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-183
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1570
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1570
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.511830000000003
54.74654003513657
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
44
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-44
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1571
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1571
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.502
54.74212003514226
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
28
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-49
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1572
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1572
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.490890000000004
54.740200035144724
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
64
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-45
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1573
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1573
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.47956
54.7339900351528
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
54
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-48
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1574
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1574
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.511830000000003
54.74654003513657
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
16
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-44
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1575
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1575
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.502
54.74212003514226
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
12
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-49
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1576
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1576
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.490890000000004
54.740200035144724
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
15
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-45
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1577
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1577
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.47956
54.7339900351528
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
6
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-48
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1578
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1578
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.784369999999996
54.36514003562412
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
4
2016-08-24
2016-08-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-185
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1579
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1579
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.77964
54.36359003562607
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
7
2016-08-25
2016-08-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-186
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1580
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1580
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.78698
54.355190035636646
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
5
2016-08-25
2016-08-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-187
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1581
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1581
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.784369999999996
54.36514003562412
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
8
2016-08-24
2016-08-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-185
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1582
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1582
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.77964
54.36359003562607
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-08-24
2016-08-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-186
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1583
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1583
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.78698
54.355190035636646
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
8
2016-08-25
2016-08-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-187
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1590
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1590
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
4
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1591
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1591
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1597
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1597
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1598
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1598
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1599
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1599
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.37896
54.18583003584834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
15
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-191
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1600
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1600
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1601
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1601
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.36802
54.23478003578747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
5
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-147
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1602
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1602
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.37896
54.18583003584834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-191
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1606
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1606
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.938770000000005
54.336680035659924
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2017-06-22
2017-06-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-107
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1607
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1607
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.938770000000005
54.336680035659924
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2017-06-22
2017-06-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-107
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1720
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1720
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.6076
53.649340036499204
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-223
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1731
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1731
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.14441
54.65995003524847
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
8
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-276
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1747
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1747
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.91345
54.20778003582111
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-05-31
2016-05-31
Określenie liczebności gatunku
STATION-105
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1773
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1773
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.38252
54.22826003579554
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
15
2016-08-16
2016-08-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-24
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1774
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1774
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.384889999999995
54.23618003578576
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2016-08-16
2016-08-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-229
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1775
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1775
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.380920000000007
54.23963003578138
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2016-08-16
2016-08-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-230
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1783
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1783
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.38252
54.22826003579554
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2016-08-17
2016-08-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-24
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1785
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1785
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.380920000000007
54.23963003578138
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2016-08-17
2016-08-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-230
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1786
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1786
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39164
54.232070035790834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
7
2016-08-17
2016-08-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-231
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1819
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1819
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.28878
54.72155003516888
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2017-06-21
2017-06-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-218
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1824
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1824
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.262940000000004
54.27964003573145
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-23
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1825
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1825
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.26534
54.27424003573823
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-21
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1826
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1826
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.261369999999996
54.27730003573435
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
6
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-22
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1827
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1827
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.25888
54.276010035735936
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
7
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-19
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1837
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1837
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.309790000000003
54.7278400351608
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2017-06-20
2017-06-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-214
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1852
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1852
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.399100000000004
54.26467003575021
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-232
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1859
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1859
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.9615
54.35104003564192
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-237
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1860
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1860
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.96074
54.352770035639686
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
19
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-238
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1863
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.1863
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.958519999999996
54.35187003564079
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-247
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2165
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2165
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.91345
54.20778003582111
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
3
2016-06-27
2016-06-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-105
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2247
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2247
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2016-10-24
2016-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2420
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2420
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
10
2017-10-15
2017-10-15
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2427
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2427
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2017-10-24
2017-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2428
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2428
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
2
2017-10-24
2017-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2471
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2471
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
9
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2472
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2472
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
7
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2473
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2473
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
32
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2474
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2474
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
11
2016-06-14
2016-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2475
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2475
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
12
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2482
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2482
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
19
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2483
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2483
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
1
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2484
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2484
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
4
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2485
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2485
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
16
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2486
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2486
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
7
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2487
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2487
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
8
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2488
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2488
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
34
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2491
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2491
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
34
2016-06-14
2016-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2493
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2493
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
6
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2494
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2494
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
17
2016-06-26
2016-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2580
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2580
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
17
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2581
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2581
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
9
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2583
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2583
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
4
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2584
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_1_OBSERWACJA.2584
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Abramis brama
4
2017-04-13
2017-04-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2193
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2193
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
1
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2196
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2196
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
246
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2198
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2198
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
2
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2199
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2199
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
1
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2200
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2200
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
3
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2201
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2201
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
1
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2235
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2235
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
1
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2238
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2238
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
1
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2240
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2240
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
3
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2396
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2396
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.51506
54.63734003527753
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
4
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-56
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2397
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2397
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.46579
54.6695400352361
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
12
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-54
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2403
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2403
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.797219999999996
54.60825003531501
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
200
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-51
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2432
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_21_OBSERWACJA.2432
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Clupea harengus
1
2017-10-24
2017-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1533
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1533
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.5282
53.69003003645091
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-143
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1715
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1715
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.49397
54.73541003515097
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
2
2016-09-07
2016-09-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-206
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1717
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1717
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.621179999999999
53.646770036502225
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
3
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-225
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1718
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1718
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.621739999999999
53.64596003650328
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
5
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-226
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1719
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1719
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.620669999999999
53.647320036501576
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-227
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1720
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1720
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.6076
53.649340036499204
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2016-09-22
2016-09-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-223
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1728
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1728
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28607
54.3346100356625
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-197
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1783
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1783
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.38252
54.22826003579554
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2016-08-17
2016-08-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-24
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1795
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1795
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28607
54.3346100356625
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
2
2017-05-24
2017-05-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-197
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1796
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1796
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28667
54.362510035627416
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-05-25
2017-05-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-203
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1803
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1803
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.13969
54.673400035231175
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
11
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-278
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1804
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1804
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.140749999999997
54.67392003523051
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
18
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-279
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1805
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1805
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.139919999999996
54.67272003523206
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
3
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-280
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1809
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1809
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.620669999999999
53.647320036501576
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
3
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-227
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1810
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1810
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.621739999999999
53.64596003650328
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
13
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-226
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1811
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1811
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.621179999999999
53.646770036502225
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-225
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1813
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1813
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.6076
53.649340036499204
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
3
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-223
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1825
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1825
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.26534
54.27424003573823
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-21
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1826
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1826
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.261369999999996
54.27730003573435
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-22
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1827
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1827
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.25888
54.276010035735936
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-19
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1828
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1828
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.27102
54.282350035728086
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-20
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1849
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1849
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.384889999999995
54.23618003578576
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-229
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1850
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1850
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.380920000000007
54.23963003578138
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
2
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-230
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1851
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1851
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39164
54.232070035790834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-231
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1863
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.1863
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.958519999999996
54.35187003564079
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
2
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-247
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2483
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2483
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
2
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2484
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2484
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39801
54.134720035911634
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
2
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-190
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2497
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2497
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.838660000000003
53.55198003661409
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17336
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2864
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2864
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.838660000000003
53.55198003661409
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
1
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17336
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2980
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2980
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
3
2017-08-06
2017-08-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2990
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_22_OBSERWACJA.2990
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cobitis taenia
3
2017-08-06
2017-08-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2362
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2362
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
3
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2393
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2393
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.8945
54.248540035770276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-03-27
2017-03-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-17363
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2505
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2505
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.36324
53.98725003609276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
4
2017-09-24
2017-09-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-263
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2632
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2632
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-01
2016-11-01
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2635
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2635
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-01
2016-11-01
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2637
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2637
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
2
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2641
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2641
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
2
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2646
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2646
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-19
2016-11-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2650
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2650
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-19
2016-11-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2659
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2659
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.86928
54.30856003569524
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-17
2016-11-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17364
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2667
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2667
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.86928
54.30856003569524
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-17
2016-11-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17364
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2668
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2668
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2671
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2671
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
2
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2672
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2672
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2675
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2675
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
2
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2727
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2727
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-20
2016-11-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2731
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2731
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2016-11-20
2016-11-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2843
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2843
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.272499999999997
54.06515003599734
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-04-23
2017-04-23
Określenie liczebności gatunku
STATION-17354
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2854
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2854
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.8945
54.248540035770276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-03-27
2017-03-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-17363
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2872
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2872
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.783050000000006
53.837820036273975
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-03-25
2017-03-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-265
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2877
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2877
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.783050000000006
53.837820036273975
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-03-25
2017-03-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-265
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2891
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2891
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2895
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2895
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2899
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2899
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
2
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2903
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2903
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
2
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2920
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2920
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2925
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2925
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.6666
54.26406003575096
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
1
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-250
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2968
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2968
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.66837
54.26423003575074
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
4
2017-08-06
2017-08-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-253
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2984
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_24_OBSERWACJA.2984
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.66837
54.26423003575074
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus gobio
4
2017-08-06
2017-08-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-253
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_25_OBSERWACJA.2258
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_25_OBSERWACJA.2258
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus poecilopus
3
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_25_OBSERWACJA.2509
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_25_OBSERWACJA.2509
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.272499999999997
54.06515003599734
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Cottus poecilopus
1
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17354
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1554
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1554
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28823
54.347520035646326
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Esox lucius
1
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-33
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1560
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1560
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.143920000000005
54.64588003526663
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Esox lucius
1
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-43
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1768
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1768
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.9615
54.35104003564192
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Esox lucius
1
2016-08-09
2016-08-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-237
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1816
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.1816
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.28576
54.3346300356625
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Esox lucius
2
2017-05-25
2017-05-25
Określenie liczebności gatunku
STATION-164
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.2505
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.2505
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.36324
53.98725003609276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Esox lucius
2
2017-09-24
2017-09-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-263
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.2981
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_28_OBSERWACJA.2981
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.36324
53.98725003609276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Esox lucius
2
2017-09-24
2017-09-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-263
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1707
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1707
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.32997
54.35489003563703
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-09-20
2016-09-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-157
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1726
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1726
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.458079999999995
54.643940035269104
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-10-18
2016-10-18
Określenie liczebności gatunku
STATION-286
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1764
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1764
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.954800000000002
54.3500200356432
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
9
2016-08-09
2016-08-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-240
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1765
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1765
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.95189
54.35241003564012
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
18
2016-08-09
2016-08-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-241
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1769
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1769
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.954800000000002
54.3500200356432
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
19
2016-08-09
2016-08-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-240
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1770
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1770
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.95189
54.35241003564012
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
5
2016-08-09
2016-08-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-241
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1797
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1797
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.94265
54.24628003577316
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-06-14
2017-06-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-239
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1803
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1803
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.13969
54.673400035231175
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-06-19
2017-06-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-278
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1806
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1806
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.46826
54.64417003526883
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2017-06-26
2017-06-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-281
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1809
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1809
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.620669999999999
53.647320036501576
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
88
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-227
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1810
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1810
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.621739999999999
53.64596003650328
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
39
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-226
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1811
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1811
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.621179999999999
53.646770036502225
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
43
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-225
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1812
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1812
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.617250000000002
53.64999003649843
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
4
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-224
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1813
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1813
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.6076
53.649340036499204
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
22
2017-05-26
2017-05-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-223
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1824
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1824
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.262940000000004
54.27964003573145
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-23
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1825
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1825
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.26534
54.27424003573823
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-06-29
2017-06-29
Określenie liczebności gatunku
STATION-21
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1848
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1848
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.38252
54.22826003579554
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
11
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-24
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1850
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1850
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.380920000000007
54.23963003578138
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-230
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1851
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1851
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.39164
54.232070035790834
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
5
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-231
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1852
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1852
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.399100000000004
54.26467003575021
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
9
2017-06-08
2017-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-232
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1859
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1859
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.9615
54.35104003564192
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
4
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-237
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1860
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1860
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.96074
54.352770035639686
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
23
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-238
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1863
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.1863
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.958519999999996
54.35187003564079
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
21
2017-06-12
2017-06-12
Określenie liczebności gatunku
STATION-247
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2197
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2197
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-09-13
2016-09-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2237
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2237
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2238
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2238
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.01406
54.34480003564972
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-273
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2241
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2241
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2242
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2242
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2243
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2243
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-10-16
2016-10-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2246
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2246
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
7
2016-10-24
2016-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2247
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2247
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2016-10-24
2016-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2252
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2252
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.09406
54.346250035647905
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-10-24
2016-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-274
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2256
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2256
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.41063
54.418100035557266
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
9
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17358
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2258
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2258
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2259
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2259
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2268
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2268
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
6
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2355
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2355
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
6
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2360
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2360
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.41063
54.418100035557266
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
9
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17358
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2362
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2362
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2363
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2363
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2390
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2390
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-03-27
2017-03-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2391
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2391
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-03-27
2017-03-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2395
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2395
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.51542
54.63724003527778
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
4
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-57
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2396
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2396
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.51506
54.63734003527753
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
21
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-56
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2397
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2397
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.46579
54.6695400352361
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
61
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-54
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2398
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2398
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.414860000000004
54.72265003516747
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
12
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-55
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2399
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2399
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.408969999999997
54.762910035115326
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
14
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-144
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2400
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2400
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.452379999999998
54.77923003509407
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
20
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-50
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2401
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2401
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.58718
54.73143003515608
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
31
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-53
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2402
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2402
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.709020000000002
54.68265003521924
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
47
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-52
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2403
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2403
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.797219999999996
54.60825003531501
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2017-07-10
2017-07-10
Określenie liczebności gatunku
STATION-51
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2429
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2429
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.969970000000004
54.3506600356424
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-10-24
2017-10-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-272
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2471
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2471
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
6
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2472
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2472
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2473
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2473
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2482
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2482
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
9
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2485
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2485
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2016-06-02
2016-06-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2488
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2488
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-06-08
2016-06-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2508
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2508
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2509
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2509
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.272499999999997
54.06515003599734
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17354
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2545
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2545
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.43992
54.636840035278276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2017-04-21
2017-04-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17352
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2546
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2546
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.45948
54.64336003526985
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17351
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2547
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2547
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.43992
54.636840035278276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17352
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2580
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2580
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
5
2017-04-26
2017-04-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2581
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2581
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
11
2017-05-16
2017-05-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2583
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2583
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.393030000000003
54.264140035750856
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
4
2017-04-05
2017-04-05
Określenie liczebności gatunku
STATION-146
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2622
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2622
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2016-11-03
2016-11-03
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2628
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2628
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2016-11-03
2016-11-03
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2656
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2656
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
4
2016-11-17
2016-11-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2664
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2664
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
4
2016-11-17
2016-11-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2698
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2698
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-12-11
2016-12-11
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2706
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2706
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-12-11
2016-12-11
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2768
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2768
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.45948
54.64336003526985
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-11-16
2016-11-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-17351
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2770
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2770
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.45948
54.64336003526985
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2016-11-16
2016-11-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-17351
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2833
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2833
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.43992
54.636840035278276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
2
2017-04-21
2017-04-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17352
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2834
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2834
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.45948
54.64336003526985
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17351
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2835
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2835
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.43992
54.636840035278276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-17352
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2842
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2842
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-23
2017-04-23
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2843
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2843
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.272499999999997
54.06515003599734
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-23
2017-04-23
Określenie liczebności gatunku
STATION-17354
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2851
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2851
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-03-27
2017-03-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2852
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2852
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.385949999999998
54.34636003564777
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-03-27
2017-03-27
Określenie liczebności gatunku
STATION-17361
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2886
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2886
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.81776
53.830280036283085
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-19
2017-04-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-264
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2888
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2888
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.81776
53.830280036283085
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-19
2017-04-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-264
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2890
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2890
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2894
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2894
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2898
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2898
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2901
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2901
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2902
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2902
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
3
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2905
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2905
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2918
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2918
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2923
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2923
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
1
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2977
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2977
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.36946
54.61945003530064
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
28
2017-08-07
2017-08-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-262
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2991
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_30_OBSERWACJA.2991
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.36946
54.61945003530064
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gasterosteus aculeatus
28
2017-08-07
2017-08-07
Określenie liczebności gatunku
STATION-262
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.1730
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.1730
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.1462
54.66079003524739
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-275
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.1731
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.1731
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.14441
54.65995003524847
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-276
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.1732
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.1732
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.143410000000003
54.6598500352486
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-09-06
2016-09-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-277
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2257
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2257
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.686989999999998
54.364960035624364
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17359
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2264
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2264
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.40967
54.419380035555655
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
6
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17357
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2265
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2265
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.41063
54.418100035557266
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17358
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2266
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2266
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.686989999999998
54.364960035624364
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
61
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17359
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2267
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2267
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2351
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2351
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.40967
54.419380035555655
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
6
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17357
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2352
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2352
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.41063
54.418100035557266
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17358
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2353
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2353
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.686989999999998
54.364960035624364
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
61
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17359
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2354
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2354
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.70555
54.34415003565053
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-14
2017-05-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17360
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2361
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2361
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.686989999999998
54.364960035624364
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-04-22
2017-04-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-17359
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2455
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2455
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
5
2017-03-22
2017-03-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2457
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2457
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-04-21
2017-04-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2459
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2459
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
8
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2460
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2460
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
157
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2463
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2463
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.851039999999996
53.78567003633675
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-268
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2464
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2464
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2480
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2480
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.391059999999996
54.144840035899115
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-05-19
2016-05-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-189
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2495
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2495
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
11
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2496
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2496
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.333039999999995
53.25355003695955
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17337
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2503
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2503
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2505
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2505
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.36324
53.98725003609276
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
20
2017-09-24
2017-09-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-263
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2536
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2536
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.851039999999996
53.78567003633675
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-268
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2537
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2537
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2631
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2631
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.20265
53.91541003618025
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-01
2016-11-01
Określenie liczebności gatunku
STATION-17355
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2632
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2632
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
3
2016-11-01
2016-11-01
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2634
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2634
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.20265
53.91541003618025
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-01
2016-11-01
Określenie liczebności gatunku
STATION-17355
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2635
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2635
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
3
2016-11-01
2016-11-01
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2639
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2639
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2643
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2643
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2646
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2646
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-19
2016-11-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2650
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2650
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-19
2016-11-19
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2654
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2654
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.686989999999998
54.364960035624364
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-17
2016-11-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17359
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2662
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2662
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
16.686989999999998
54.364960035624364
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-17
2016-11-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17359
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2668
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2668
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2671
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2671
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2672
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2672
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2675
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2675
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2680
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2680
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.715769999999996
54.29560003571143
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-06
2016-12-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-252
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2685
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2685
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.715769999999996
54.29560003571143
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-06
2016-12-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-252
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2710
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2710
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2016-10-31
2016-10-31
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2711
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2711
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
18
2016-10-31
2016-10-31
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2712
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2712
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-16
2016-11-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2714
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2714
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
3
2016-12-08
2016-12-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2719
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2719
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-02
2016-11-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2723
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2723
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2016-11-02
2016-11-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2733
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2733
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.333039999999995
53.25355003695955
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-09
2016-12-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-17337
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2737
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2737
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.333039999999995
53.25355003695955
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-09
2016-12-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-17337
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2742
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2742
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2746
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2746
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-10-26
2016-10-26
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2750
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2750
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2754
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2754
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-14
2016-11-14
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2757
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2757
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-06
2016-12-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2761
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2761
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-06
2016-12-06
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2788
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2788
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2016-10-31
2016-10-31
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2789
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2789
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
18
2016-10-31
2016-10-31
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2790
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2790
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-16
2016-11-16
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2792
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2792
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
3
2016-12-08
2016-12-08
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2794
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2794
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-02
2016-11-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2796
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2796
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-20
2016-11-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2798
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2798
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-09
2016-12-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2800
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2800
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-02
2016-11-02
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2802
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2802
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-11-20
2016-11-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2804
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2804
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
14.862240000000002
53.82573003628861
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2016-12-09
2016-12-09
Określenie liczebności gatunku
STATION-267
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2825
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2825
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
5
2017-03-22
2017-03-22
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2827
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2827
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-04-21
2017-04-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2828
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2828
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.7408
54.78117003509159
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
8
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-254
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2829
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2829
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
17.697029999999998
54.77301003510219
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
157
2017-05-21
2017-05-21
Określenie liczebności gatunku
STATION-256
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2838
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2838
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.313800000000002
53.99329003608545
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17356
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2865
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2865
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.333039999999995
53.25355003695955
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17337
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2867
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2867
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
15.058909999999997
53.318440036885264
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
11
2017-05-13
2017-05-13
Określenie liczebności gatunku
STATION-17339
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2868
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2868
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2873
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2873
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-03-24
2017-03-24
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2879
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2879
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2883
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2883
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2890
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2890
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2893
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2893
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2894
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2894
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.722599999999996
54.36002003563062
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-248
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2897
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2897
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-04-20
2017-04-20
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2899
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2899
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
41
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2901
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2901
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
11
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2903
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2903
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.703700000000005
54.27749003573411
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
41
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-249
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2905
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2905
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.72872
54.206360035822854
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
11
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-251
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2907
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2907
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.783050000000006
53.837820036273975
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-15
2017-05-15
Określenie liczebności gatunku
STATION-265
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2909
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2909
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
18.783050000000006
53.837820036273975
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
2
2017-05-15
2017-05-15
Określenie liczebności gatunku
STATION-265
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2911
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2911
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.83656
54.3449700356495
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
4
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-155
OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2912
http://inspire.gios.gov.pl/so/EF/OM_CountObservation/monit-species-habitats-marine/OM_F_ANAL_ICHTIO_POZ.LICZEBNOSC_31_OBSERWACJA.2912
Obserwacja (niemianowana wartość wyników) - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
19.84193
54.3336500356637
Wyznaczenie liczebnosci gatunku Liczebność gat. Gobio gobio
1
2017-05-17
2017-05-17
Określenie liczebności gatunku
STATION-17349
Next