Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - mgsm:EnvironmentalMonitoringFacility

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Urządzenie do monitorowania środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

mgsm:EnvironmentalMonitoringFacility

  • Nazwa: Urządzenie do monitorowania środowiska - Monitoring gatunków i siedlisk morskich
  • Opis: Stanowisko lub stacja bezpośrednio zbierająca lub przetwarzająca dane na temat obiektów, których właściwości podlegają wielokrotnym obserwacjom lub pomiarom w ramach monitoringu gatunków i siedlisk morskich. Zakres informacyjny udostępianych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym obiektu typu EnvironmentalMonitoringFacility pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Environmental Monitoring Facilities.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 13.807, 49.615, 21.985, 55.75.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.