Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - mpp:SpeciesDistributionDataSet

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Rozmieszczenie gatunków ptaków udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

mpp:SpeciesDistributionDataSet

  • Nazwa: Rozmieszczenie gatunków ptaków
  • Opis: Zbiór poszczególnych obiektów przestrzennych w rozmieszczeniu poszczególnych gatunków ptaków. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 14.081, 48.991, 24.103, 55.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.