SDU_MBZ_CA01_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA01_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA01_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.562152850815657
54.77192987648567
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA02_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA02_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.246661712308054
54.68833135555719
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
1
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
1
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA03_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA03_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.313504670898084
53.898654055866984
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA04_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA04_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.314973263685083
53.80881558157324
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
1
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA05_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA05_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.439613292915908
54.68220147775088
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA06_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA06_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.445248989666933
54.59245771977669
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA07_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA07_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.68822096437855
54.43262927604587
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA08_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA08_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.424851782432548
53.353111865418185
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2007
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2007
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2007-01-01
2007-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2008
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2008
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2008-01-01
2008-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2009
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2009
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2009-01-01
2009-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2010
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2010
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2010-01-01
2010-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2011
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2011
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2011-01-01
2011-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2012
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2012
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2012-01-01
2012-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2013
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2013
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2013-01-01
2013-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2014
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2014
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2014-01-01
2014-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2015
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2015
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2015-01-01
2015-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2016
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2016
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2016-01-01
2016-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2017
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2017
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2017-01-01
2017-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2018
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2018
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2018-01-01
2018-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2019
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2019
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2019-01-01
2019-12-31
SDU_MBZ_CA09_106-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MBZ_CA09_106-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.418891381216966
53.17345937551289
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:159047
biegus zmienny
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ01_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ01_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.69422970352367
52.48868754223221
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
72
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ01_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ01_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.69422970352367
52.48868754223221
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
83
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ01_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ01_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.69422970352367
52.48868754223221
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ01_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ01_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.69422970352367
52.48868754223221
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ02_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ02_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.747640838910884
53.62557954132468
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
60
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ02_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ02_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.747640838910884
53.62557954132468
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
53
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ02_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ02_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.747640838910884
53.62557954132468
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ02_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ02_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.747640838910884
53.62557954132468
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ03_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ03_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.892016054924092
53.65482754130197
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
57
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ03_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ03_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.892016054924092
53.65482754130197
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
57
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ03_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ03_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.892016054924092
53.65482754130197
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ03_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ03_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.892016054924092
53.65482754130197
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ04_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ04_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.246626364663513
51.75987104273406
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ04_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ04_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.246626364663513
51.75987104273406
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ05_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ05_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.099182867348226
50.416560043495714
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
167
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ05_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ05_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.099182867348226
50.416560043495714
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
172
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ05_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ05_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.099182867348226
50.416560043495714
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ05_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ05_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.099182867348226
50.416560043495714
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ06_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ06_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.213384191110876
54.00903154098974
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ06_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ06_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.213384191110876
54.00903154098974
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ07_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ07_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.17065965364246
54.08604254091886
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ07_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ07_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.17065965364246
54.08604254091886
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ08_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ08_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.59254336185544
54.06565204093928
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
25
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ08_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ08_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.59254336185544
54.06565204093928
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
32
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ08_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ08_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.59254336185544
54.06565204093928
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ08_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ08_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.59254336185544
54.06565204093928
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ09_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ09_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.441182838549487
53.75102354121981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
170
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ09_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ09_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.441182838549487
53.75102354121981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
149
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ09_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ09_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.441182838549487
53.75102354121981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ09_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ09_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.441182838549487
53.75102354121981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ100_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ100_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.64935678272206
50.87406104326257
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
48
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ100_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ100_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.64935678272206
50.87406104326257
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
37
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ100_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ100_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.64935678272206
50.87406104326257
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ100_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ100_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.64935678272206
50.87406104326257
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ101_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ101_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.149070174687576
52.75112804203496
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
21
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ101_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ101_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.149070174687576
52.75112804203496
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
34
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ101_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ101_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.149070174687576
52.75112804203496
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ101_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ101_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.149070174687576
52.75112804203496
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ102_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ102_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.22120319074957
54.5557435404852
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
41
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ102_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ102_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.22120319074957
54.5557435404852
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
25
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ102_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ102_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.22120319074957
54.5557435404852
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ102_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ102_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.22120319074957
54.5557435404852
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ103_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ103_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.47806834765795
53.7659170412291
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
20
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ103_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ103_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.47806834765795
53.7659170412291
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
25
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ103_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ103_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.47806834765795
53.7659170412291
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ103_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ103_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.47806834765795
53.7659170412291
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ104_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ104_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.08098802526711
51.50653704289674
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
33
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ104_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ104_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.08098802526711
51.50653704289674
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
31
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ104_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ104_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.08098802526711
51.50653704289674
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ104_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ104_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.08098802526711
51.50653704289674
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ105_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ105_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.76983357615387
53.18800104168981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
15
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ105_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ105_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.76983357615387
53.18800104168981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
26
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ105_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ105_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.76983357615387
53.18800104168981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ105_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ105_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.76983357615387
53.18800104168981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ10_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ10_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.78629780130424
50.971634043210315
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
27
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ10_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ10_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.78629780130424
50.971634043210315
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
25
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ10_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ10_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.78629780130424
50.971634043210315
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ10_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ10_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.78629780130424
50.971634043210315
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ106_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ106_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.218166972229813
54.09886954090869
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
1
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ106_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ106_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.218166972229813
54.09886954090869
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ106_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ106_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.218166972229813
54.09886954090869
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
8
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ106_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ106_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.218166972229813
54.09886954090869
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ107_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ107_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.407174994879114
53.74910404122113
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
59
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ107_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ107_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.407174994879114
53.74910404122113
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
38
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ107_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ107_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.407174994879114
53.74910404122113
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ107_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ107_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.407174994879114
53.74910404122113
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ108_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ108_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.617086614277774
54.37819254065314
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
6
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ108_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ108_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.617086614277774
54.37819254065314
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
10
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ108_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ108_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.617086614277774
54.37819254065314
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ108_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ108_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.617086614277774
54.37819254065314
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ109_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ109_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.763431037192387
50.50869254345095
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
11
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ109_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ109_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.763431037192387
50.50869254345095
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
17
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ109_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ109_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.763431037192387
50.50869254345095
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ109_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ109_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.763431037192387
50.50869254345095
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ110_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ110_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.527667085601575
53.48878854144574
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ110_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ110_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.527667085601575
53.48878854144574
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ110_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ110_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.527667085601575
53.48878854144574
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ110_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ110_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.527667085601575
53.48878854144574
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ111_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ111_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.8548004464429
54.02395704097888
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
179
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ111_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ111_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.8548004464429
54.02395704097888
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
196
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ111_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ111_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.8548004464429
54.02395704097888
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ111_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ111_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.8548004464429
54.02395704097888
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ112_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ112_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.49690542642513
53.64373554130988
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
229
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ112_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ112_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.49690542642513
53.64373554130988
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
200
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ112_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ112_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.49690542642513
53.64373554130988
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ112_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ112_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.49690542642513
53.64373554130988
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ113_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ113_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.044398131440733
49.88759604373493
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
69
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ113_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ113_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.044398131440733
49.88759604373493
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
39
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ113_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ113_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.044398131440733
49.88759604373493
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ113_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ113_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.044398131440733
49.88759604373493
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ114_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ114_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.972650912840336
52.124590542490665
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
189
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ114_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ114_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.972650912840336
52.124590542490665
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
164
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ114_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ114_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.972650912840336
52.124590542490665
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ114_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ114_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.972650912840336
52.124590542490665
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ115_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ115_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.92448438378186
51.04790104316653
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ115_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ115_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.92448438378186
51.04790104316653
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ115_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ115_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.92448438378186
51.04790104316653
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ115_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ115_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.92448438378186
51.04790104316653
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ11_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ11_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
24.02783780224246
50.6833895433535
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
55
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ11_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ11_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
24.02783780224246
50.6833895433535
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
68
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ11_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ11_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
24.02783780224246
50.6833895433535
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ11_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ11_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
24.02783780224246
50.6833895433535
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ116_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ116_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.653256950260921
52.90328804191577
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
93
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ116_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ116_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.653256950260921
52.90328804191577
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
80
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ116_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ116_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.653256950260921
52.90328804191577
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ116_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ116_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.653256950260921
52.90328804191577
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ117_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ117_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.807829582115332
51.35966404298077
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
103
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ117_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ117_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.807829582115332
51.35966404298077
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
78
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ117_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ117_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.807829582115332
51.35966404298077
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ117_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ117_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.807829582115332
51.35966404298077
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ118_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ118_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.254428920845456
53.05418254180856
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
12
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ118_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ118_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.254428920845456
53.05418254180856
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
13
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ118_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ118_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.254428920845456
53.05418254180856
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ118_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ118_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.254428920845456
53.05418254180856
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ119_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ119_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.841474831255283
52.48648654223349
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ119_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ119_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.841474831255283
52.48648654223349
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ120_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ120_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.569079353777084
53.31771104160342
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ120_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ120_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.569079353777084
53.31771104160342
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
110
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ120_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ120_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.569079353777084
53.31771104160342
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ120_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ120_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
14.569079353777084
53.31771104160342
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ121_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ121_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.973234227897414
53.24388054164981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ121_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ121_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.973234227897414
53.24388054164981
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ122_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ122_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.63749464610817
51.780785542723564
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
65
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ122_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ122_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.63749464610817
51.780785542723564
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
33
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ122_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ122_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.63749464610817
51.780785542723564
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ122_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ122_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.63749464610817
51.780785542723564
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ123_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ123_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.123508880131613
52.167305042459994
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ123_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ123_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.123508880131613
52.167305042459994
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ123_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ123_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.123508880131613
52.167305042459994
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ123_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ123_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.123508880131613
52.167305042459994
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ124_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ124_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.257845564398345
49.666511543817606
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
32
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ124_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ124_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.257845564398345
49.666511543817606
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
18
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ124_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ124_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.257845564398345
49.666511543817606
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ124_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ124_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.257845564398345
49.666511543817606
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ125_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ125_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.51623067913858
51.59166804284301
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ125_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ125_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.51623067913858
51.59166804284301
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
121
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ125_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ125_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.51623067913858
51.59166804284301
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ125_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ125_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.51623067913858
51.59166804284301
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ12_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ12_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.66508665312565
53.909924041077005
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ12_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ12_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.66508665312565
53.909924041077005
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ126_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ126_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.916563173982098
54.193973040822854
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ126_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ126_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.916563173982098
54.193973040822854
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ127_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ127_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.516801535752652
52.589619542159475
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
180
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ127_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ127_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.516801535752652
52.589619542159475
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
183
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ127_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ127_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.516801535752652
52.589619542159475
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ127_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ127_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
19.516801535752652
52.589619542159475
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ128_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ128_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.962884903605847
53.812994041162064
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
101
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ128_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ128_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.962884903605847
53.812994041162064
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
125
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ128_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ128_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.962884903605847
53.812994041162064
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ128_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ128_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.962884903605847
53.812994041162064
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ129_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ129_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.998400849505426
53.51297354142751
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
7
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ129_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ129_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.998400849505426
53.51297354142751
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
2
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ129_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ129_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.998400849505426
53.51297354142751
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ129_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ129_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.998400849505426
53.51297354142751
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ130_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ130_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.247308995200093
52.31437254235903
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ130_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ130_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.247308995200093
52.31437254235903
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
15
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ130_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ130_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.247308995200093
52.31437254235903
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ130_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ130_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.247308995200093
52.31437254235903
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ131_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ131_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.655040375252383
50.923899543230426
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
23
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ131_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ131_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.655040375252383
50.923899543230426
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
24
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ131_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ131_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.655040375252383
50.923899543230426
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ131_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ131_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
15.655040375252383
50.923899543230426
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ132_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ132_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.169701467508215
52.21683154242682
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
11
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ132_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ132_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.169701467508215
52.21683154242682
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ132_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ132_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.169701467508215
52.21683154242682
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ132_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ132_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.169701467508215
52.21683154242682
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ133_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ133_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.50878242495788
49.29916404394878
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
11
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ133_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ133_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.50878242495788
49.29916404394878
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
6
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ133_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ133_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.50878242495788
49.29916404394878
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ133_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ133_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.50878242495788
49.29916404394878
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ134_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ134_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.543221584146345
54.20041204081808
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
28
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ134_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ134_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.543221584146345
54.20041204081808
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
13
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ134_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ134_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.543221584146345
54.20041204081808
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ134_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ134_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.543221584146345
54.20041204081808
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ135_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ135_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.28737633091366
54.07438904092959
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
25
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ135_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ135_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.28737633091366
54.07438904092959
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
21
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ135_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ135_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.28737633091366
54.07438904092959
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ135_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ135_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.28737633091366
54.07438904092959
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ13_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ13_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.97816512861222
53.2030505416795
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
13
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ13_64-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ13_64-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.97816512861222
53.2030505416795
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone
number of pairs
11
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ13_66-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ13_66-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.97816512861222
53.2030505416795
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2020-01-01
2020-12-31
SDU_MCZ_CZ13_66-2021
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ13_66-2021
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.97816512861222
53.2030505416795
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212664
czapla biała
http://www.marinespecies.org
nieobecny
policzone
number of pairs
0
2021-01-01
2021-12-31
SDU_MCZ_CZ136_64-2020
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/monit-birds/SDU_MCZ_CZ136_64-2020
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.38501943311288
52.869443041956686
urn:lsid:marinespecies.org:taxname:212668
czapla siwa
http://www.marinespecies.org
obecny
policzone