ID-1001
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1001
Zakład przemysłowy PRTR
16.465208000000004
52.61803903766191
15P002727
"Zakłady Drobiarskie Rowex" Sp. z o.o.
10.13
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10014
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10014
Zakład przemysłowy PRTR
16.6716666666667
51.12833337245144
01D003595
JAJO-WOJCIECHOWICZ
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1003
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1003
Zakład przemysłowy PRTR
17.165451000000004
52.406440037885304
15P001259
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "POKÓJ" w Paczkowie, Ferma drobiu
01.50
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1004
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1004
Zakład przemysłowy PRTR
17.347182
51.846744038450176
15P002682
"RZEŹNIA-MRÓZ" Sp. z o.o.
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1005
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1005
Zakład przemysłowy PRTR
16.475154999999994
53.04529203719486
15P002689
Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o., Zakład w Trzciance
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10053
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10053
Zakład przemysłowy PRTR
18.235864000000003
53.192504037029046
02C 003559
Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski
20.14
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1006
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1006
Zakład przemysłowy PRTR
17.819936
51.6591900386309
15P002688
SKLEJKA-EKO S.A.
16.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1007
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1007
Zakład przemysłowy PRTR
16.755535999999996
52.65484203762243
15P002674
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Składowisko odpadów w m. Uścikowiec
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1008
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1008
Zakład przemysłowy PRTR
16.59791
53.13582003709314
15P002633
Składowisko odpadów w m. Kłoda
38.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1009
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1009
Zakład przemysłowy PRTR
17.036340000000003
52.7099800375632
15P002723
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I TRANSPORTOWYCH HENRYK SIWIŃSKI "ZUKiT", Składowisko odpadów w Studzieńcu
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10093
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10093
Zakład przemysłowy PRTR
17.87383611
52.244116708053106
15P003707
FERMA DROBIU W BORKACH
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10095
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10095
Zakład przemysłowy PRTR
19.5208
53.04010003720061
07W003653
Ferma Drobiu Andrzej Lewandowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10096
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10096
Zakład przemysłowy PRTR
20.588745
52.56995403771313
07W003656
Ferma Drobiu Karina Błażkiewicz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10097
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10097
Zakład przemysłowy PRTR
20.056215
52.962242037287226
07W003655
Gospodarstwo Rolne Ząbkiewicz Krzysztof
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1010
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1010
Zakład przemysłowy PRTR
17.184465000000003
52.87080803738807
15P002641
Międzygminne Skladowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Składowisko w Kopaszynie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1011
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1011
Zakład przemysłowy PRTR
17.306321000000004
52.46166003782748
15P002718
Zakład Komunalny w Pobiedziskach, Składowisko odpadów w m. Borówko
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10113
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10113
Zakład przemysłowy PRTR
18.707747999999995
50.53181903962195
12S003674
Cargill Poland Sp. z o.o. ul.Wołoska 22 02-675 Warszawa Oddział w Tworogu Renarda 10 42-690 Tworóg
01.62
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1012
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1012
Zakład przemysłowy PRTR
17.739222000000005
52.55483803772915
15P000379
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI W LULKOWIE K/GNIEZNA
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1013
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1013
Zakład przemysłowy PRTR
18.015913
51.28015803898247
15P002622
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.;Sładowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Mianowicach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10134
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10134
Zakład przemysłowy PRTR
16.338465999999997
53.00233503724279
15P003835
Ferma Tuczu Trzody Chlewnej w m. Rychlik
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1014
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1014
Zakład przemysłowy PRTR
16.982466
52.51062203777596
15P002690
Urząd Gminy Czerwonak, Składowisko odpadów w m. Owińska
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1015
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1015
Zakład przemysłowy PRTR
17.083682000000003
51.90592703839232
15P002609
Gmina Piaski, Gminne wysypisko odpadów komunalnych
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1016
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1016
Zakład przemysłowy PRTR
17.122858
52.132786038166316
15P002671
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o., Międzygminne Składowisko Odpadów Komuanlnych w Mateuszewie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1017
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1017
Zakład przemysłowy PRTR
17.054644
52.0685860382309
15P002650
Odlewnia Żeliwa "Śrem" Sp.zo.o.., Składowisko odpadów w m. Pysząca
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10173
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10173
Zakład przemysłowy PRTR
14.296216999999997
53.91055703618608
16Z003719
Polskie LNG Spółka Akcyjna, Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego
35.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1018
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1018
Zakład przemysłowy PRTR
17.062447
53.49051403668605
15P000132
Ferma trzody w m. Kiełpin
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1019
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1019
Zakład przemysłowy PRTR
17.002801
51.86448703843289
15P002696
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA w GOSTYNIU
10.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1020
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1020
Zakład przemysłowy PRTR
16.3951
52.124869038174246
15P001247
Przedsiębiorstwo Handlowe ELI-KAM Edyta Smolarek, Ferma drobiu w Trzcinicy
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1021
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1021
Zakład przemysłowy PRTR
16.359166
52.12583303817328
15P001096
Ferma drobiu w m. Wielichowo Wieś, Krystyna Smolarek
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10213
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10213
Zakład przemysłowy PRTR
21.014154
50.02318204001394
06K003583
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1022
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1022
Zakład przemysłowy PRTR
16.328888
52.12444403817466
15P001286
ZBIGNIEW SMOLAREK, Ferma drobiu w m. Pawłówko
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1023
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1023
Zakład przemysłowy PRTR
17.073561
52.31100103798431
15P002687
Sokołów S.A. Oddział w Robakowie
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1024
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1024
Zakład przemysłowy PRTR
17.774075000000003
51.68468603860659
15P000729
WODKAN Przesiebiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A., Oczyszczalnia Ścieków w Rąbczynie
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1025
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1025
Zakład przemysłowy PRTR
17.978889
51.280556038982105
15P002706
Zakład Drobiarski Drop S.A.
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1026
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1026
Zakład przemysłowy PRTR
17.659875
52.201443038096635
15P001055
Gospodarstwo Rolne Stanisław Szymański, Ferma Drobiu H&St Szymańscy w m. Borzykowo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1027
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1027
Zakład przemysłowy PRTR
18.246403000000004
52.358566037935105
15P001866
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, Składowisko odpadów w Goraninie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1029
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1029
Zakład przemysłowy PRTR
16.5255
52.891667037365124
15P000371
"STEICO" Sp. z o.o..
16.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1030
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1030
Zakład przemysłowy PRTR
17.086665999999997
52.40166603789024
15P002694
Stena Recycling Sp. z o.o. Oddział w Swarzędzu
38.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1031
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1031
Zakład przemysłowy PRTR
18.000740000000004
51.803850038491944
15P000723
Spółka Wodno-Ściekowa "PROSNA", Grupowa Oczyszczalnia Ścieków
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10314
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10314
Zakład przemysłowy PRTR
18.056
53.07570003716079
02C 003609
Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1032
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1032
Zakład przemysłowy PRTR
17.131147
52.98938903725715
15P001287
Park Drobiarski Sp. z o.o. Śmiłowo, Ferma Indyków Szamocin
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1034
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1034
Zakład przemysłowy PRTR
17.016944000000002
51.88111103841667
15P002649
Odlewnia żeliwa "Teriel" Sp. z o. o.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1035
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1035
Zakład przemysłowy PRTR
16.780586
53.11649003711494
15P002692
Termetal Piotr Glaner Spółka komandytowa
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10353
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10353
Zakład przemysłowy PRTR
18.040087
51.29557803896853
15P004236
Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpiewczne i obojętne w Olszowej
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10354
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10354
Zakład przemysłowy PRTR
14.412915000000002
52.98079303726673
16Z003546
GOODVALLEY AGRO S.A., Ferma Trzody Chlewnej Bara
01.50
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10355
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10355
Zakład przemysłowy PRTR
17.306646000000004
51.47471103880431
01D003573
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A Podziemny Magazyn Gazu - OC
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1037
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1037
Zakład przemysłowy PRTR
18.562778000000005
52.30777803798762
15P002643
Gmina miejska Koło, MIEJSKIE SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W MACIEJEWIE
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10376
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10376
Zakład przemysłowy PRTR
23.001329
52.17015303812849
07W003578
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie
09.90
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1038
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1038
Zakład przemysłowy PRTR
17.46382
51.91051403838774
15P002708
Zaklad Przemysłu Mięsnego BIERNACKI Sp. z o.o., Ubojnia Zwierząt Rzeźnych
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1039
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1039
Zakład przemysłowy PRTR
16.339166
52.12111103817811
15P002691
Ubojnia Drobiu Leszek i Jerzy Smolarek Spółka Jawna
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10395
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10395
Zakład przemysłowy PRTR
17.959
50.60680003956121
08O003657
Stalkor Sp. z o. o.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10398
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10398
Zakład przemysłowy PRTR
21.062622
50.543767039612305
13T003569
ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1040
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1040
Zakład przemysłowy PRTR
17.031502
52.40982203788179
15P000390
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
29.10
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10401
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10401
Zakład przemysłowy PRTR
22.066667000000006
50.54916703960799
09R003664
MCS-Metal Cleaning Service Sp. z o.o. - Zakład nr 1
96.09
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1041
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1041
Zakład przemysłowy PRTR
18.045500000000004
52.1461660381528
15P001213
FERMA DROBIU SŁAWOMIR, MAGDALENA, BEATA WIECZOREK
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10415
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10415
Zakład przemysłowy PRTR
20.140019999999996
52.58315403769911
07W003647
Ferma Drobiu EIP Koźlakiewicz Bońkowo 2 Sp. J.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10416
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10416
Zakład przemysłowy PRTR
16.244782999999998
51.39121103888136
01D003597
EkoPartner Recykling Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1042
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1042
Zakład przemysłowy PRTR
18.321955
51.76034403853397
15P001186
GOSPODARSTWO ROLNO - HODOWLANE - JAN WIERUSZEWSKI, Ferma drobiu w m. Smółki
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1043
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1043
Zakład przemysłowy PRTR
15.947006
52.1567090381421
15P001329
GOSPODARSTWO ROLNE WIESŁAW GAWEŁ, WOJCIECHOWO
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10439
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10439
Zakład przemysłowy PRTR
19.4744
53.57630003658542
14N003684
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "ZIEMAR" Sp. z o.o.
01.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1045
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1045
Zakład przemysłowy PRTR
16.723054999999995
52.28916603800684
15P001049
Ferma drobiu w m. DĘBIENKO, Włodzimierz Przydanek
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10455
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10455
Zakład przemysłowy PRTR
22.789696
52.03639903826314
03L003574
Gospodarstwo Rolne Stefaniuk Wojciech
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10456
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10456
Zakład przemysłowy PRTR
14.736690000000003
53.612140036543245
16Z003722
FERMY B.K.K. Pikuła s.c., Ferma Drobiu w m. Kąty
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10457
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10457
Zakład przemysłowy PRTR
18.183299999999996
52.95000003730078
02C 003615
Gospodarstwo Specjalistyczne Hodowla Drobiu Szymon Frischke, Ferma Drobiu Dąbrowa Wlk
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1046
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1046
Zakład przemysłowy PRTR
16.111667000000004
52.10166703819763
15P002713
Stalmot &Wolmet Sp. z o.o.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1047
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1047
Zakład przemysłowy PRTR
15.942744
52.35670003793703
15P001132
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SP Z O.O., Ferma w m. MIEDZICHOWO
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10478
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10478
Zakład przemysłowy PRTR
17.023353
52.57479303770803
15P003723
Galwano-Perfekt Joanna Leśniewska Sp.J.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10479
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10479
Zakład przemysłowy PRTR
16.447453000000003
52.48163503780647
15P003838
Ferma Drobiu Hubert Linka Eliza Linka
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1048
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1048
Zakład przemysłowy PRTR
16.782228
51.63405303865479
15P001131
FERMY DROBIU "WOŹNIAK" SP. Z O.O., Ferma w m. ŻYLICE
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1051
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1051
Zakład przemysłowy PRTR
17.929925000000004
51.4252570388501
15P002714
"EKO-REGION" Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ostrzeszowie
38.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10518
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10518
Zakład przemysłowy PRTR
21.0
50.000000040030926
09R003663
Gran Polychem Sp. z o.o.
74.90
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10520
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10520
Zakład przemysłowy PRTR
20.265415
51.183443039069246
13T003678
Odlewnia Żeliwa Wincentów Sp. z o. o. Sp. K.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1053
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1053
Zakład przemysłowy PRTR
16.916336
53.137320037091456
15P000423
Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. Zakład Produkcyjny w Śmiłowie
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10536
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10536
Zakład przemysłowy PRTR
20.2154
51.08395003915723
13T003679
Odlewnia Żeliwa Wincentów Sp. z o.o . Sp. K.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1054
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1054
Zakład przemysłowy PRTR
17.003278
52.44171903784841
15P000448
Zakłady Drobiarskie "Koziegłowy" Sp. z o.o.
10.13
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1055
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1055
Zakład przemysłowy PRTR
16.683333
52.26666603802997
15P001117
FERMA DROBIU ZBIGNIEW TOMIAK w m. ZAMYSŁOWO
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1056
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1056
Zakład przemysłowy PRTR
16.833771999999996
51.63278103865599
15P002612
FERMY DROBIU WOŹNIAK ZBIGNIEW WOŹNIAK
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1057
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1057
Zakład przemysłowy PRTR
16.899161
52.32861203796619
15P002640
LUVENA S.A.
20.15
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10575
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10575
Zakład przemysłowy PRTR
19.046029
53.12336003710718
02C 003607
Aller Aqua Polska Sp. zoo, Zakład Produkcyjny w Golubiu-Dobrzyniu
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10576
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10576
Zakład przemysłowy PRTR
22.106944800000004
50.37679073974518
09R003662
PGNiG Oddział w Sanoku KGZ Żołynia OZG Jata
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10577
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10577
Zakład przemysłowy PRTR
22.822682
50.15665903991446
09R003660
PGNiG Kopalnia Gazu Ziemnego Jarosław Ośrodek Zbioru Gazu Mołodycz
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1058
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1058
Zakład przemysłowy PRTR
17.117385000000002
52.37517903791779
15P002719
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu, Składowisko Odpadów Komunalnych w Rabowicach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10580
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10580
Zakład przemysłowy PRTR
22.5584705
50.381619839741326
03L003575
PGNiG KGZ Tarnogród Ośrodek Zbioru Gazu Potok Górny
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1059
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1059
Zakład przemysłowy PRTR
16.957199
53.13974603708875
15P000747
Zakład Rolniczo - Przemysłowy "FARMUTIL HS" S.A., Zakład Przetwarzania Produktów Ubocznych Pochodzenia Zwierzęcego "EKOUTIL"
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10595
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10595
Zakład przemysłowy PRTR
17.90204
53.06107003717716
02C 003611
Ferma drobiu w Cielu
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10596
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10596
Zakład przemysłowy PRTR
21.240179799999993
50.00313334002866
09R003659
PGNiG Kopalnia Gazu Ziemnego Pilzno Osrodek Zbioru Gazu Wygoda
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10597
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10597
Zakład przemysłowy PRTR
19.2150086
50.33183473978031
12S003677
Zakład Usługowo Produkcyjny Metal S.J Marian Dojerski; Józef Kciuk
96.09
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1060
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1060
Zakład przemysłowy PRTR
16.941478
53.14322603708473
15P000424
Zakład Rolniczo - Przemysłowy "FARMUTIL HS" S.A., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów PILUTIL w Śmiłowie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1061
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1061
Zakład przemysłowy PRTR
16.886766
52.49621103779114
15P002720
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. - składowisko odpadów w m. Suchy Las
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10615
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10615
Zakład przemysłowy PRTR
19.044853
53.12150103710933
02C 003605
GOLPASZ S.A.
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10616
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10616
Zakład przemysłowy PRTR
20.7229289
50.019262440016796
06K003584
PGNiG KGZ Szczepanów Ośrodek Zbioru Gazu Łętowice - 11
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10617
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10617
Zakład przemysłowy PRTR
17.127589999999998
52.98506003726191
15P003693
Grupa Spółka z o.o. BROMARGO FERMY spółka koman. Ferma Drobiu w Margońskiej Wsi
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10619
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10619
Zakład przemysłowy PRTR
15.854857999999998
52.659687037617275
15P003699
Ośrodek Grupowy Lubiatów II
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10620
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10620
Zakład przemysłowy PRTR
15.834612000000002
52.69592603757832
15P003703
Strefa Przyodwiertowa Sowia Góra-1
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10622
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10622
Zakład przemysłowy PRTR
15.857837000000004
52.694380037579975
15P003700
Ośrodek Grupowy Międzychód
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10623
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10623
Zakład przemysłowy PRTR
15.869014
52.71807103755444
04F003616
Strefa Przyodwiertowa Międzychód-5
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10625
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10625
Zakład przemysłowy PRTR
15.913607999999996
52.746604037523504
04F003617
Strefa Przyodwiertowa Grotów-1
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10626
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10626
Zakład przemysłowy PRTR
17.08815
51.09561003914697
01D003594
UTC Aerospace Systems Wrocław Sp. z o.o.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1063
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1063
Zakład przemysłowy PRTR
17.006525999999997
52.435307037855175
15P002680
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB spółka z o.o. - spółka jawna
20.15
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10639
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10639
Zakład przemysłowy PRTR
17.083939999999995
52.97981003726778
15P003705
Fabryka Papieru KACZORY Sp. z o.o. Zakład nr 2 w Margoninie
17.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1064
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1064
Zakład przemysłowy PRTR
17.580089
51.84966403844734
15P001854
ADROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10640
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10640
Zakład przemysłowy PRTR
21.160199999999996
50.45280003968515
13T003682
Kopalnia Piskrzyn
08.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10641
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10641
Zakład przemysłowy PRTR
15.848405
52.667838037608504
15P003701
Ośrodek Grupowy Lubiatów I
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10642
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10642
Zakład przemysłowy PRTR
15.84081
52.67460303760128
15P003702
Strefa Przyodwiertowa Lubiatów-4
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10643
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10643
Zakład przemysłowy PRTR
15.829128000000004
52.70991003756326
04F003620
Strefa Przyodwiertowa Sowia Góra-2k
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10645
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10645
Zakład przemysłowy PRTR
15.912583000000005
52.75239303751729
04F003618
Ośrodek Grupowy Grotów
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10646
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10646
Zakład przemysłowy PRTR
15.834116999999999
52.72319803754893
04F003621
Strefa Przyodwiertowa Sowia Góra-4
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10647
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10647
Zakład przemysłowy PRTR
16.630277
50.29388803980971
01D003599
Składowisko odpadów w Bystrzycy Kłodzkiej
39.00
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10649
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10649
Zakład przemysłowy PRTR
16.656388000000003
51.007220039224194
01D003600
Składowisko odpadów w Strzegomianach
39.00
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10650
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10650
Zakład przemysłowy PRTR
16.782777
50.89916603931727
01D003602
Składowisko odpadów w Stróży
39.00
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10651
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10651
Zakład przemysłowy PRTR
19.946208
53.60471803655202
14N003687
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10653
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10653
Zakład przemysłowy PRTR
16.89464
52.91164003734321
15P003710
Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BROMARGO FERMY Sp. komand. Ferma Drobiu w Ostrówkach
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10655
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10655
Zakład przemysłowy PRTR
22.224590999999997
52.33115603796348
07W003652
Ferma Drobiu Krzysztof Miszczuk
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1066
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1066
Zakład przemysłowy PRTR
17.054722
53.356336036841725
15P001859
Amcor Flexibles Złotów Sp. z o.o
18.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1067
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1067
Zakład przemysłowy PRTR
16.389166
52.70805503756526
15P001857
Amica S.A.
27.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10675
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10675
Zakład przemysłowy PRTR
17.0218
52.26100003803575
15P003694
Schur Flexibles Poland Sp. z o.o.
22.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10679
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10679
Zakład przemysłowy PRTR
20.212977000000002
52.2064230380916
07W003577
Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna - zakład w Sochaczewie
20.16
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1068
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1068
Zakład przemysłowy PRTR
17.001426
51.887161038410675
15P000346
Ardagh Glass S.A. w Gostyniu
23.13
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1069
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1069
Zakład przemysłowy PRTR
16.711154
53.06615403717151
15P000150
Ardagh Glass S.A.
23.13
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10695
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10695
Zakład przemysłowy PRTR
19.155304
51.63083703865782
05E003634
Ferma LipińskichDaria Lipińska-Holc
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1070
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1070
Zakład przemysłowy PRTR
16.706352000000003
52.267647038028976
15P001305
GOSPODARSTWO ROLNE ARLETA LINKA
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1071
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1071
Zakład przemysłowy PRTR
16.834021999999997
51.63320003865557
15P002613
FERMY DROBIU WOŹNIAK BEATA WOŹNIAK- ZIELONA
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10715
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10715
Zakład przemysłowy PRTR
20.162086
52.471278037817356
07W003576
Bartkowski, Koźlakiewicz, Ludwiński Spółka JawnaFerma Drobiu w Kondrajcu Szlacheckim
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1072
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1072
Zakład przemysłowy PRTR
17.673889
52.20611103809191
15P001054
Gospodarstwo Rolne Stanisław Szymański, Ferma Drobiu H&St Szymańscy w m. Borzykowo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1073
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1073
Zakład przemysłowy PRTR
17.0223
53.24930303696446
15P001249
Polskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o.Ferma Brojlerów Kurzych w Śmiardowie Krajeńskim
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10735
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10735
Zakład przemysłowy PRTR
21.2619693
50.11165963994831
09R003658
PGNiG Kopalnia Ropy Naftowej Brzezówka złoże Jastrząbka Stara
06.10
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1074
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1074
Zakład przemysłowy PRTR
18.067556000000003
51.50846903877296
15P000801
Cegielnia Klapki Włodzimierz Rachwał
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10758
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10758
Zakład przemysłowy PRTR
20.36194722
51.463750038814496
05E003631
Ferma Drobiu Bogdan CIESIELSKI
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1076
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1076
Zakład przemysłowy PRTR
16.243437999999998
52.189221038109075
15P000886
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy "Cerbet" s.c. Daniel Kuczyński, Barbara Kuczyńska - Cegielnia
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10761
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10761
Zakład przemysłowy PRTR
17.530000000000005
54.210000035818275
11G003673
UBOJNIA DROBIU GOSZ Sp. z o. o.
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10762
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10762
Zakład przemysłowy PRTR
18.144184
53.44904003673439
02C 003614
Metalcynk sp. z o.o.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10763
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10763
Zakład przemysłowy PRTR
16.39441
51.473540038805396
15P003851
JAMALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10764
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10764
Zakład przemysłowy PRTR
20.131388000000005
53.103780037129226
14N003686
FERMA DROBIU
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1077
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1077
Zakład przemysłowy PRTR
17.625364999999995
52.10550103819381
15P001872
Chemat Sp. z o.o.; ZAKŁAD REKTYFIKACJI METANOLU I GLIKOLU
28.29
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1078
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1078
Zakład przemysłowy PRTR
17.016666
51.8833330384145
15P000274
"PFEIFER & LANGEN POLSKA" S.A., Cukrownia "Gostyń"
10.81
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1079
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1079
Zakład przemysłowy PRTR
16.949999999999996
51.65000003863967
15P000790
"PFEIFER & LANGEN POLSKA" S.A., Cukrownia "Miejska Górka"
10.81
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10795
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10795
Zakład przemysłowy PRTR
18.853687
52.368446037924826
02C 003603
Tomasz Bet Ferma chowu drobiu
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10796
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10796
Zakład przemysłowy PRTR
16.477518
53.17265603705157
16Z003715
Ferma Drobiu "Popowo" Sp. z o.o. Odział Popowo,Ferma Brojlerów Kurzych
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10797
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10797
Zakład przemysłowy PRTR
15.984890000000004
51.683530038607685
01D003593
Blok Gazowo Parowy w Głogowie
35.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10798
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10798
Zakład przemysłowy PRTR
19.709686
52.773961037493876
07W003639
Ferma Drobiu Ewa Dutkiewicz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10799
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10799
Zakład przemysłowy PRTR
23.25849
53.25849003695395
10B003666
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karcze, gmina Sokółka
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1080
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1080
Zakład przemysłowy PRTR
17.0255
53.283361036925456
15P000842
"CERAMIK 91" Iwona Firlej-Wachowska Cegielnia w Czajczu
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10802
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10802
Zakład przemysłowy PRTR
19.575208999999997
52.2307290380668
05E003625
Ferma Drobiu w Drzewoszkach Wielkich 41
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10803
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10803
Zakład przemysłowy PRTR
14.620158000000004
53.52119203665019
16Z003716
"MILEX" Spółka z o. o.,Węzeł Uzdatniania Refulatu
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10806
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10806
Zakład przemysłowy PRTR
19.428280000000004
52.002970038296375
05E003626
Gospodarstwo Rolne Jarosław Piotrowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1081
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1081
Zakład przemysłowy PRTR
17.007408
51.947831038351076
15P002705
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Składowisko odpadów w Dalabuszkach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10810
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10810
Zakład przemysłowy PRTR
20.051691000000005
52.543073037741614
07W003640
Ferma Drobiu Monika Różańska i Halina Jędrzejewska s.c.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10811
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10811
Zakład przemysłowy PRTR
19.850492
53.0709270371661
07W003641
Ferma drobiu Mariusz Kaczmarczyk Rzężawy
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10813
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10813
Zakład przemysłowy PRTR
14.989404
53.83767403627414
16Z003713
MADAMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10815
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10815
Zakład przemysłowy PRTR
22.957859999999993
51.729890038563354
03L003581
Gospodarstwo Rolne Burzec Dariusz
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10817
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10817
Zakład przemysłowy PRTR
20.101800000000004
53.43148203675472
14N003685
DZIAŁY SPECJALNEJ PRODUKCJI ROLNEJ GRZEGORZ KRAMARCZYK
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10819
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10819
Zakład przemysłowy PRTR
20.093167
50.08075003997138
06K003580
TAMEH Polska Sp. z o. o. Zakład Wytwarzania Elektrociepłownia Kraków
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1082
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1082
Zakład przemysłowy PRTR
16.944444
52.41555503787576
15P000420
Veolia Energia Poznań ZEC S.A., Elektrociepłownia EC I Garbary
35.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10820
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10820
Zakład przemysłowy PRTR
20.1525
50.56638803959408
13T003680
GOSPODARSTWO SPECJALISTYCZNE SMULSKA BEATA
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10837
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10837
Zakład przemysłowy PRTR
22.523030000000002
53.194120037027226
10B003667
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Knyszyn
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1084
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1084
Zakład przemysłowy PRTR
16.647776999999994
52.55166603773258
15P001162
Gospodarstwo Rolne FERMA DROBIU Radosław Dera
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10842
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10842
Zakład przemysłowy PRTR
17.303467000000005
51.03104903920353
01D003598
Chemiczno-Fizyczna Oczyszczalnia Ścieków Przemysłowych i Odpadów Przemysłowych
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1085
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1085
Zakład przemysłowy PRTR
16.091194
52.86322303739643
15P002651
Odlewnia Żeliwa "DRAWSKI " S.A.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10858
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10858
Zakład przemysłowy PRTR
19.5
51.503472038777566
05E003624
Gospodarstwo Rolne Hodowla Drobiu Monika Grabowska, Arkadiusz Grabowski Ferma drobiu Lubonia
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1087
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1087
Zakład przemysłowy PRTR
17.104625
51.676097038614806
15P002662
GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA zakład Grąbkowo
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10875
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10875
Zakład przemysłowy PRTR
16.352130560000003
52.18740281811091
15P003862
Ferma Drobiu Paweł Waligórski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10876
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10876
Zakład przemysłowy PRTR
16.123252999999995
52.08678903821257
15P003711
DanHatch Poland S.A.
01.62
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10877
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10877
Zakład przemysłowy PRTR
16.279689
52.09093303820844
15P003824
Ferma Drobiu Tarnowa Iwona Siejek
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1088
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1088
Zakład przemysłowy PRTR
18.771944
52.22277803807486
15P001196
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Durkiewicz Krzysztof i Dorota, Ferma drobiu w m. Barłogi
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1089
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1089
Zakład przemysłowy PRTR
16.304848
52.2946780380011
15P001061
Ferma drobiu w m. KOPANKI, Roszak Edward
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10895
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10895
Zakład przemysłowy PRTR
16.129041669999996
52.04565559825386
15P003837
Ferma Jaj Zarodowych w Stradyniu
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1090
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1090
Zakład przemysłowy PRTR
18.106270000000002
51.7299400385633
15P000072
ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., Elekrociepłownia Kalisz
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1091
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1091
Zakład przemysłowy PRTR
16.5575
52.56527803771806
15P002693
SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH "EUROPOL GAZ" S.A., Tłocznia Szamotuły
49.50
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1092
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1092
Zakład przemysłowy PRTR
16.975529
52.48085903780736
15P002607
FABRYKA PAPIERU CZERWONAK SP. Z.O.O.
17.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1093
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1093
Zakład przemysłowy PRTR
17.934129
51.42730103884823
15P002605
Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., Wydział ceramiczny - KAFLARNIA
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10935
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10935
Zakład przemysłowy PRTR
20.192773
53.02113603722179
07W003645
Ferma Drobiu odchowalnia w m. Kosiny Stare
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-10936
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10936
Zakład przemysłowy PRTR
18.16165
50.21191003987262
08O003665
EuroCeras Sp. z o.o.
22.29
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1094
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1094
Zakład przemysłowy PRTR
17.942568999999995
51.5252460387572
15P000857
Clay Materials Sp. z o.o.Sp.k.; Wydział Ceramiczny Mikstat
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1095
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1095
Zakład przemysłowy PRTR
17.918023
51.418003038856725
15P002608
Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o., Wydział Ceramiczny BUDY
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10955
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10955
Zakład przemysłowy PRTR
19.54
53.010000037234214
07W003651
Fermy Drobiu Piotr Bruzda Władysławowo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1096
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1096
Zakład przemysłowy PRTR
17.480731
51.83646503846021
15P001292
Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Andrzej Borowski; Ferma drobiu w Orli
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1097
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1097
Zakład przemysłowy PRTR
16.695539999999998
52.9690090372798
15P002669
Produkcja-Handel-Usługi "ROL-BIG" Sp. z o.o., Hodowla Brojlerów Kurzych Bronisławki
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10975
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10975
Zakład przemysłowy PRTR
16.968531
53.380913036813304
15P003695
Park Drobiarski sp. z o.o. Ferma Reprodukcyjna Nowiny
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-10976
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-10976
Zakład przemysłowy PRTR
16.586853
53.46146703671993
15P003696
Park Drobiarski Sp. z o.o. Ferma Drobiu w m. Sypniewo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1098
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1098
Zakład przemysłowy PRTR
16.613961
52.90674103734857
15P002667
Produkcja-Handel-Usługi "ROL-BIG" Sp. z o.o., Hodowla Brojlerów Kurzych Brzeźno
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1099
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1099
Zakład przemysłowy PRTR
16.908983
53.1423750370858
15P001288
Park Drobiarski Sp. z o.o. Śmiłowo, Ferma Reprodukcyjna w Śmiłowie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1100
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1100
Zakład przemysłowy PRTR
17.192830999999998
52.863586037396026
15P001282
FERMAIRA SP. Z O.O. - FERMA DROBIU KOPASZYN
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1101
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1101
Zakład przemysłowy PRTR
16.054848
52.509745037776874
15P000426
Gospodarstwo Rolne Henryk Stokłosa, Ferma tuczu trzody chlewnej w Miłostowie
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11015
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11015
Zakład przemysłowy PRTR
18.716513999999997
52.59144803769024
02C 003612
Gospodarstwo rolne Marcin Krulikowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1102
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1102
Zakład przemysłowy PRTR
17.018967
52.96831203728056
15P001280
Spółdzielnia "ADOROL" w Adolfowie, Ferma Północ - Adolfowo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1103
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1103
Zakład przemysłowy PRTR
16.665280999999997
52.86345303739616
15P000425
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "Agrifarm" Sp. z o.o., Ferma trzody chlewnej w Komorzewie
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1104
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1104
Zakład przemysłowy PRTR
16.945236000000005
53.14530603708243
15P001244
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "Agrifarm" Sp. z o. o., Ferma trzody chlewnej w Śmiłowie
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1105
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1105
Zakład przemysłowy PRTR
18.400266
51.84543603845155
15P001073
Ferma drobiu w m. Lisków, Andrzej Walasz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1106
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1106
Zakład przemysłowy PRTR
18.269656999999995
52.32878803796589
15P002698
Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Zakład Honoratka
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1107
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1107
Zakład przemysłowy PRTR
17.891772
51.858524038438766
15P001063
Ferma drobiu w m. Kajew, Sławomir Piasecki
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1108
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1108
Zakład przemysłowy PRTR
17.821550000000002
51.76985003852487
15P001056
DROBPOL Ferma Drobiu Anna Plewińska; Ferma drobiu w m. Borowiec
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1109
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1109
Zakład przemysłowy PRTR
18.096658
51.737252038556235
15P002709
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-KALISZ" S.A.
30.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11095
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11095
Zakład przemysłowy PRTR
19.482555599999998
51.287639038975755
05E003623
Kopalnia Surowców Mineralnych "Pawłów"
08.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11096
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11096
Zakład przemysłowy PRTR
23.417611
53.48775003668924
10B003669
Kopalnia Surowców Mineralnych "Racewo"
08.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1111
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1111
Zakład przemysłowy PRTR
18.8038
52.240900038056374
15P001868
Gospodarstwo Hodowlano-Produkcyjne Ferma Drobiu
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11115
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11115
Zakład przemysłowy PRTR
20.115900000000003
52.59630003768512
07W003646
Ferma Drobiu spółki Liberadz 1 Koźlakiewicz AIE Sp.J.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11117
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11117
Zakład przemysłowy PRTR
18.25546944
51.768891708525814
15P003844
Ferma Drobiu Sierzchów
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1112
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1112
Zakład przemysłowy PRTR
18.014533000000004
52.30156703799408
15P001323
GOSPODARSTWO ROLNE "NOWA WIEŚ" OSIŃSKI RYSZARD
01.50
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1113
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1113
Zakład przemysłowy PRTR
17.869123000000002
52.245395038051704
15P001037
Gospodarstwo Rolne Piotr Podgórny Ferma drobiu w Borkach,
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1114
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1114
Zakład przemysłowy PRTR
17.975127
51.53388803874919
15P001858
"AMI" Sp. z o.o. sp.k.; Ubojnia w m. Mikstat
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1115
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1115
Zakład przemysłowy PRTR
18.227477000000004
51.81402703848205
15P002703
Zamknięte Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kamień
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11155
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11155
Zakład przemysłowy PRTR
18.24212
54.02553003604593
11G004277
Zenon i Astryda Hejła
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11157
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11157
Zakład przemysłowy PRTR
17.910463999999997
51.757597038536595
15P003831
Ferma Drobiu Janusz Kałużny
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11158
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11158
Zakład przemysłowy PRTR
17.90865833
51.75683614853743
15P003841
Gospodarstwo Rolno-Drobiarskie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1116
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1116
Zakład przemysłowy PRTR
18.223222
51.72666603856642
15P000764
F.H. M&M Dachy S.C. Michał Waszak Żaneta Waszak; Polska Ceramika Cienia
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1117
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1117
Zakład przemysłowy PRTR
17.683472
51.42113103885387
15P000982
AMI AGRO s.c. I.M.K.Aksamscy, E. Głazik; Ferma Drobiu w Kuźnicy Kąckiej
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11175
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11175
Zakład przemysłowy PRTR
16.944207
52.10995303818926
15P003729
Bejot Sp. z o.o.
31.01
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1118
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1118
Zakład przemysłowy PRTR
17.460499999999996
51.70830003858399
15P002639
"MAHLE" Polska Sp. z o.o.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1119
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1119
Zakład przemysłowy PRTR
18.189166999999998
52.341944037952295
15P001133
Fermy Drobiu "Woźniak" Sp. z o.o., Ferma w Kleczewie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1120
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1120
Zakład przemysłowy PRTR
18.215049999999998
52.3621720379314
15P002704
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Składowisko odpadów w m. Genowefa
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1121
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1121
Zakład przemysłowy PRTR
18.178515000000004
52.12993403816917
15P001863
AWAS-SERWIS Sp. z o.o., NEUTRALIZATORNIA ODPADÓW ROPOPOCHODNYCH
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11216
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11216
Zakład przemysłowy PRTR
18.22264
52.53658003774854
02C 003750
Ferma Drobiu w miejscowości Kuśnierz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1123
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1123
Zakład przemysłowy PRTR
18.056916
52.23130403806611
15P001042
Ferma drobiu w m. Bobrowo,
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1124
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1124
Zakład przemysłowy PRTR
18.288721
52.274189038022215
15P002721
Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1125
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1125
Zakład przemysłowy PRTR
17.533056
52.2002780380978
15P001093
Gospodarstwo Rolne Roman Jerzykiewicz, Ferma drobiu w m. Rudki,
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11255
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11255
Zakład przemysłowy PRTR
16.1366
52.14609447815286
15P004199
FERMY DROBIU Sebastian Stasiakiewicz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11257
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11257
Zakład przemysłowy PRTR
19.871264
53.06582203717187
07W003781
AVIAR Adam Kaczmarczyk Ferma Drobiu Brudnice
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1126
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1126
Zakład przemysłowy PRTR
17.479121999999997
52.132199038166895
15P002659
Sklejka Orzechowo S.A.
16.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1127
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1127
Zakład przemysłowy PRTR
17.782019
51.86304403843429
15P002670
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Składowisko odpadów w m. Dobra Nadzieja
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11275
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11275
Zakład przemysłowy PRTR
20.0
52.000000038299305
07W003797
Wiesław Kunicki i Joanna Piłat Ferma Drobiu
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11276
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11276
Zakład przemysłowy PRTR
20.0
52.000000038299305
07W003794
Ireneusz Morawski Ferma drobiu
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11277
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11277
Zakład przemysłowy PRTR
19.917151
52.98990703725658
07W003799
Fermy Drobiu Robert Moskal
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1129
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1129
Zakład przemysłowy PRTR
18.4425
52.284722038011374
15P000529
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A., Zakład Górniczy - ODKRYWKA DRZEWCE
05.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11295
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11295
Zakład przemysłowy PRTR
20.0
52.000000038299305
07W003782
Ferma drobiu Bartłomiej Morawski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1131
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1131
Zakład przemysłowy PRTR
18.125556
52.40777803788393
15P000542
PAK Kopalnia Węgla Brunatnego KONIN S.A., Zakład Górniczy - ODKRYWKA JÓŹWIN II B
05.20
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11316
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11316
Zakład przemysłowy PRTR
22.04784
50.542000039613725
09R003854
Zakład Mechaniczno - Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli
36.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11317
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11317
Zakład przemysłowy PRTR
20.524520999999996
52.82019303744353
07W003784
Ferma Drobiu Kownaty Borowe
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11319
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11319
Zakład przemysłowy PRTR
20.329857000000004
52.97390203727431
07W003788
Ferma Drobiu Ignacewo Regina Grześkiewicz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11320
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11320
Zakład przemysłowy PRTR
16.35297
51.39373003887906
01D003742
Ferma Drobiu, Maciej Michalak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11321
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11321
Zakład przemysłowy PRTR
21.653333
49.7036110402421
09R003850
ORLEN Południe SA Zakład Jedlicze
19.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11323
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11323
Zakład przemysłowy PRTR
18.572237000000005
52.423766037867146
02C 003751
Solvay Poland Sp z o.o.
20.13
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11335
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11335
Zakład przemysłowy PRTR
16.846343
51.38444203888761
01D003739
Cargill Poland Sp. z o.o., Wytwórnia Pasz w Skokowej
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11337
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11337
Zakład przemysłowy PRTR
21.46092488
49.726234450226436
09R003804
LOTOS Infrastruktura S.A.
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1135
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1135
Zakład przemysłowy PRTR
19.5141
53.21814003699996
02C 002197
GOTEC Polska Sp.z o.o., Zakład w m. Jastrzębie
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11355
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11355
Zakład przemysłowy PRTR
17.305022
51.54145003874208
15P004079
Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Andrzej Borowski ; Ferma drobiu w Zakrzewie I
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1136
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1136
Zakład przemysłowy PRTR
18.773333
53.480277036698
02C 000258
OPEC -INEKO Sp. z o.o.
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1137
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1137
Zakład przemysłowy PRTR
18.669018
52.604508037676325
02C 001209
Grzegorz Balcerak, Ferma Drobiu i Produkcja Roślinna
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1138
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1138
Zakład przemysłowy PRTR
18.730821999999996
53.440221036744646
02C 002201
HYDRO-VACUUM S.A.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1139
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1139
Zakład przemysłowy PRTR
17.840595
52.63629203764234
02C 002200
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., Kopalnia Soli "Mogilno"
08.93
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1140
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1140
Zakład przemysłowy PRTR
18.366666000000002
52.75000003751986
02C 002202
Inowrocławskie Kopalnie Soli SOLINO S.A., Kopalnia Soli i PMRiP "Góra"
08.93
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1141
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1141
Zakład przemysłowy PRTR
18.253971999999997
52.81630503744775
02C 000159
Inofama Spółka Akcyjna
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11415
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11415
Zakład przemysłowy PRTR
18.293916669999998
50.20244447987975
12S003812
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
28.41
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11416
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11416
Zakład przemysłowy PRTR
22.446538000000004
52.163244038135424
07W003795
Ferma Drobiu Barbara Jaworska
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11417
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11417
Zakład przemysłowy PRTR
16.13035278
52.08784170821154
15P003822
Ferma Drobiu Stary Widzim
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1142
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1142
Zakład przemysłowy PRTR
18.248058
52.80970003745498
02C 000152
IRENA Holding Group Sp. z o.o.
23.13
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1143
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1143
Zakład przemysłowy PRTR
18.16435
53.06320003717479
02C 001173
Gospodarstwo Rolne, Hodowla Drobiu Izabela Frischke
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1144
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1144
Zakład przemysłowy PRTR
18.268309999999996
53.064750037173056
02C 001172
Gospodarstwo Rolne Izabela Frischke, Ferma Drobiu w Solcu Kujawskim
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1145
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1145
Zakład przemysłowy PRTR
17.422434000000003
52.78056403748665
02C 001169
Gospodarstwo Rolne Jan Pawlak, Ferma w Puzdrowcu
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11455
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11455
Zakład przemysłowy PRTR
18.109897
53.14864603707867
02C 003747
CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
86.10
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11456
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11456
Zakład przemysłowy PRTR
20.394722
50.58111003958214
13T004113
KAMIL DOMAGAŁA
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1146
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1146
Zakład przemysłowy PRTR
17.491268
52.77303103749486
02C 001168
Gospodarstwo Rolne Jan Pawlak, Ferma w Włoszanowie
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1147
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1147
Zakład przemysłowy PRTR
17.897325
53.06434703717351
02C 001166
Gospodarstwo Rolne Joanna Frischke-Krajewska, Ferma Drobiu w m. Ciele
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11476
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11476
Zakład przemysłowy PRTR
16.094413
52.304206037991364
15P003819
ELEKTRORECYKLING S.A.
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1148
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1148
Zakład przemysłowy PRTR
18.2651
52.568056037715124
02C 000904
Gospodarstwo Rolne Kazimierz Nowiński, Ferma Drobiu Radunek
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1149
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1149
Zakład przemysłowy PRTR
18.397101000000003
53.39854103679287
02C 002199
Kemira Świecie Sp. z o.o.
20.14
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11496
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11496
Zakład przemysłowy PRTR
16.783161
52.21418103808365
15P003846
Gospodarstwo Rolne Ferma Drobiu Robert Pawłowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1150
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1150
Zakład przemysłowy PRTR
18.423108
52.559986037723725
02C 001230
"KOM-ROL" Kobylniki Sp. z o.o., Ferma Trzody Chlewnej w Brześciu
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1151
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1151
Zakład przemysłowy PRTR
18.714677
52.585958037696145
02C 001204
Gospodarstwo Rolno - Hodowlane Bogusława Krulikowska, Andrzej Krulikowski, Ferma chowu drobiu Borucin
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11516
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11516
Zakład przemysłowy PRTR
16.222804999999997
52.03027603826919
15P004015
Ferma Drobiu w Solcu Nowym
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11518
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11518
Zakład przemysłowy PRTR
17.591194
50.72136103946699
08O003727
Kopalnia Surowców Mineralnych "Stroszowice"
08.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11519
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11519
Zakład przemysłowy PRTR
17.445028
50.69541703948852
08O003728
Kopalnia Surowców Mineralnych "Żelazna"
08.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1152
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1152
Zakład przemysłowy PRTR
18.204167
52.597778037683454
02C 001185
Ferma Drobiu w m. Młyny
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11520
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11520
Zakład przemysłowy PRTR
20.35474
53.524770036645926
07W003779
Marcin Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11521
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11521
Zakład przemysłowy PRTR
20.35836
53.53139003663824
07W003780
Hanna i Marcin Śliwińscy Spółka Jawna
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11522
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11522
Zakład przemysłowy PRTR
20.955504999999995
50.59716903956909
13T004198
EKOPLON spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k.
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11523
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11523
Zakład przemysłowy PRTR
16.353838999999997
52.18769003811062
15P003860
Ferma Drobiu Paweł Waligórski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11524
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11524
Zakład przemysłowy PRTR
16.667350999999996
52.286582038009485
15P003834
ALFA-OVO Reprodukcyjna Ferma Drobiu Wielka Wieś
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11526
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11526
Zakład przemysłowy PRTR
23.210887
53.5192860366524
10B003807
Ferma Drobiu Tomasz Kołodko
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1153
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1153
Zakład przemysłowy PRTR
17.506502
52.73621003753479
02C 000194
LAFARGE CEMENT S.A., Cementownia "Kujawy" w Bielawach
23.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11537
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11537
Zakład przemysłowy PRTR
20.435
53.524600036646135
07W003792
Michał Śliwiński i Wspólnicy Spółka Jawna
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1154
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1154
Zakład przemysłowy PRTR
18.655472
53.5359800366328
02C 001228
"LIM-POL" Sp. z o.o., Ferma Kur Nieśnych
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1155
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1155
Zakład przemysłowy PRTR
18.396992000000004
52.753957037515605
02C 001184
Alojzy Szczupak Ferma Trzody Radojewice
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1156
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1156
Zakład przemysłowy PRTR
18.352832999999997
52.77610803749156
02C 001199
Gospodarstwo Rolno - Hodowlane Marian Chojnicki, Ferma drobiu Dziennice
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11576
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11576
Zakład przemysłowy PRTR
15.950119000000003
52.0888660382105
15P004071
Ferma Drobiu Jaromierz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11577
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11577
Zakład przemysłowy PRTR
19.218526
51.268691038992834
05E003767
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe EKO-ŚWIAT Jarosław Śliwakowski
24.53
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1158
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1158
Zakład przemysłowy PRTR
18.07603
53.09187703714259
02C 002181
ENERIS Proeco Sp. z o.o.
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1160
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1160
Zakład przemysłowy PRTR
18.397101000000003
53.39854103679287
02C 002206
Mondi Świecie S.A.
17.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1161
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1161
Zakład przemysłowy PRTR
19.098787000000005
52.65477203762249
02C 000235
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Ciepłownia Wschód
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11616
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11616
Zakład przemysłowy PRTR
15.565331000000002
53.3353550368659
16Z003847
Gospodarstwo Rolne Ariel Pacześny
01.50
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11617
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11617
Zakład przemysłowy PRTR
22.065715
50.548920039608184
09R003805
MCS-Metal Cleaning Service Sp. z o.o. Zakład nr 2
96.09
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11620
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11620
Zakład przemysłowy PRTR
20.307443200000005
49.87058684012467
06K003777
PGNiG Oddział w Sanoku KGZ Łąkta OZG Łapanów
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11621
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11621
Zakład przemysłowy PRTR
22.058767400000004
50.06483413998321
09R004247
PGNiG Oddział w Sanoku KGZ Krasne OZG Załęże
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11622
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11622
Zakład przemysłowy PRTR
22.02685
50.00053604003055
09R004248
PGNiG Oddział w Sanoku KGZ Zalesie OZG Zalesie - 11
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11623
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11623
Zakład przemysłowy PRTR
22.012588799999996
50.007805440025265
09R004121
PGNiG Oddział w Sanoku KGZ Zalesie OZG Zalesie 2,21
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11625
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11625
Zakład przemysłowy PRTR
19.487413
49.90159704010241
06K003775
Zakłady Mięsne "BRADO-2" S.A.
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11626
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11626
Zakład przemysłowy PRTR
16.834547000000004
51.631564038657125
15P003998
Ferma Drobiu Jarosław Walentowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11627
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11627
Zakład przemysłowy PRTR
16.834428999999997
51.63123703865743
15P004000
Ferma Drobiu Stefan Flis
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11628
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11628
Zakład przemysłowy PRTR
16.834417999999996
51.63089103865776
15P004004
Ferma Drobiu Piotr Walentowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11629
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11629
Zakład przemysłowy PRTR
16.834343
51.53056503875228
15P004062
Ferma Drobiu Zenon Skrzypczak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1163
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1163
Zakład przemysłowy PRTR
19.013410000000004
52.68428703759085
02C 000895
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. we Włocławku
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11630
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11630
Zakład przemysłowy PRTR
16.834252
51.63023203865837
15P003996
Ferma Drobiu Krzysztof Szemiot
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11635
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11635
Zakład przemysłowy PRTR
17.442424
51.80388303849191
15P003994
Aleksandra Piekarska; Ferma Drobiu w Czarnym Sadzie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11636
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11636
Zakład przemysłowy PRTR
22.14771989999999
50.132836539932455
09R004287
PGNiG Oddział w Sanoku KGZ Krasne OZG Pogwizdów
06.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1164
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1164
Zakład przemysłowy PRTR
18.783611
53.566944036596446
02C 002204
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Zakład Gospodarki Odpadami
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11656
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11656
Zakład przemysłowy PRTR
16.834552
51.631917038656795
15P004026
Ferma Drobiu Sławomir Zoryło
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1166
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1166
Zakład przemysłowy PRTR
18.096438
53.086687037148465
02C 002250
Zakłady Chemiczne "NITRO-CHEM" S.A.
20.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1167
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1167
Zakład przemysłowy PRTR
18.633611
53.033611037207905
02C 000247
NOMET Sp. z o.o.
25.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11676
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11676
Zakład przemysłowy PRTR
16.370693
52.215340038082466
15P003825
Zakład Uboju
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1168
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1168
Zakład przemysłowy PRTR
18.596944
53.19194403702968
02C 000248
Nordzucker Polska S.A., Zakład produkcyjny w Chełmży
10.81
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11696
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11696
Zakład przemysłowy PRTR
21.679846
49.56926304033376
09R004196
GMINA DUKLA
84.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11699
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11699
Zakład przemysłowy PRTR
18.264694
50.25788003983744
12S003869
TWIST Sp. z o.o.
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1170
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1170
Zakład przemysłowy PRTR
18.188444
53.17797203704548
02C 000709
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o., Oczyszczalnia scieków "FORDON"
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11700
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11700
Zakład przemysłowy PRTR
15.041151999999997
53.59322403656556
16Z004038
Przemysław Kiełbania, Lech Kiełbania,Ferma Drobiu Węgorzyce
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1171
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1171
Zakład przemysłowy PRTR
17.988035000000004
53.1375480370912
02C 002213
Odlewnia Żeliwa Bydgoszcz Sp. z o. o.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11716
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11716
Zakład przemysłowy PRTR
18.7153173
50.013941240020785
12S003731
Mokate Sp. z o.o.
10.89
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11736
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11736
Zakład przemysłowy PRTR
18.954717000000002
49.97947404004593
12S003814
Zakłady Mięsne SILESIA S.A.
10.13
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11737
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11737
Zakład przemysłowy PRTR
21.33
53.57000003659289
14N004002
Ferma Drobiu w Głąbowie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Pregoły
ID-11741
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11741
Zakład przemysłowy PRTR
17.981356
52.27473603802166
15P003817
Ferma Drobiu Dariusz Szygenda
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11743
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11743
Zakład przemysłowy PRTR
22.867388000000002
51.821861038474516
03L003726
Gospodarstwo Rolne
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11745
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11745
Zakład przemysłowy PRTR
17.948661
51.6717830386189
15P004052
Ferma Drobiu Romuald Małota
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11746
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11746
Zakład przemysłowy PRTR
15.582227
51.27597003898632
01D003735
SRG Global Bolesławiec Sp. z o.o.
29.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11747
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11747
Zakład przemysłowy PRTR
17.332392
52.17879503811968
15P003826
GOSPODARSTWO ROLNE Filip Mizgier
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1175
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1175
Zakład przemysłowy PRTR
17.854100000000003
53.4992000366759
02C 001160
Gospodarstwo Rolne Ferma i Ubojnia Drobiu Janusz Patoleta
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11750
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11750
Zakład przemysłowy PRTR
21.498202999999997
49.73867504021775
09R004155
Miasto Jasło
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11752
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11752
Zakład przemysłowy PRTR
16.15695
52.04833903825122
15P004069
Ferma Drobiu we Wroniawach
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11753
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11753
Zakład przemysłowy PRTR
19.435626999999997
52.22516003807244
05E003766
ANIMEX KUTNO Spółka z o.o. Oddział K1
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11754
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11754
Zakład przemysłowy PRTR
18.708452
50.060877039986124
12S003732
SPOIWEX Sp. z o.o.
42.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11756
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11756
Zakład przemysłowy PRTR
21.26141
52.079302038220135
07W003785
Bunge Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Karczewie
10.42
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1176
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1176
Zakład przemysłowy PRTR
16.918333000000004
51.75055603854344
15P002646
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Karcu
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11776
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11776
Zakład przemysłowy PRTR
19.455302
50.09716603995916
06K003772
KANS-POL Sp. Zo.o.
08.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11780
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11780
Zakład przemysłowy PRTR
20.334707999999996
53.47177303670792
14N003730
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Pregoły
ID-11781
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11781
Zakład przemysłowy PRTR
21.439165999999997
51.462777038815375
07W003778
Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze w Pionkach Sp. z o.o.
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1179
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1179
Zakład przemysłowy PRTR
18.180852
53.49711503667831
02C 002218
Przedsiębiorstwo Produkcyjne "Polutil" B.Budek, K.Kwiatkowski Spółka Jawna
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1180
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1180
Zakład przemysłowy PRTR
16.537146
52.01527003828414
15P002647
Składowisko odpadów w Koszanowie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11816
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11816
Zakład przemysłowy PRTR
19.729999999999997
50.49000003965554
12S003815
Kebe Poland Sp. z o.o.
31.01
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1182
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1182
Zakład przemysłowy PRTR
16.696391
51.78749703850775
15P002645
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Składowisko w Moraczewie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1183
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1183
Zakład przemysłowy PRTR
16.802381999999994
51.75818703853603
15P002644
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Wydawach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11837
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11837
Zakład przemysłowy PRTR
17.22248
52.45595003783354
15P003978
Gospodarstwo Rolne Przemysław Kopydłowski
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1184
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1184
Zakład przemysłowy PRTR
16.649708
51.88266503841515
15P002632
Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Trzebani
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1185
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1185
Zakład przemysłowy PRTR
16.833956999999998
51.72418503856878
15P002648
Składowisko odpadów w Sowinach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1186
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1186
Zakład przemysłowy PRTR
19.181763999999998
50.268239039829524
12S002312
BITRON POLAND Sp. z o.o.
27.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1187
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1187
Zakład przemysłowy PRTR
19.273333
50.36000003975831
12S002313
"Brembo Poland" Sp. z o.o.
29.32
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11878
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11878
Zakład przemysłowy PRTR
20.295289999999998
50.52785003962513
13T003816
MB Recycling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp.k. w Kielcach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11879
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11879
Zakład przemysłowy PRTR
21.033120000000004
51.04058003919519
13T004096
CERRAD Sp. z o.o. Zakład nr 2
23.31
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1188
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1188
Zakład przemysłowy PRTR
19.127222
50.82722203937838
12S002314
"BREMBO POLAND" Sp. z o.o.
29.32
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11880
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11880
Zakład przemysłowy PRTR
20.282777000000003
51.282777838980124
05E003763
Wytwórnia Pasz Golpasz S.A w Podkonicach Dużych
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11881
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11881
Zakład przemysłowy PRTR
19.273261500000007
51.57517353871038
05E003761
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Piotr Chachaj
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1189
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1189
Zakład przemysłowy PRTR
19.14135
50.29009303981262
12S002315
"ROHRWERK MAXHÜTTE POLSKA Sp. z o.o."
24.20
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1190
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1190
Zakład przemysłowy PRTR
18.99404
53.09384003714042
02C 002214
Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "HETMAN" Sp. z o.o., Zakład utylizacyjny Olszówka
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1191
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1191
Zakład przemysłowy PRTR
18.514722
52.541111037743676
02C 002210
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich "Lacpol" Sp. z o.o., Zakład Mleczarski w Piotrkowie Kujawskim
10.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11917
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11917
Zakład przemysłowy PRTR
18.803001
50.30018603980477
12S003811
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Zabrzu
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11918
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11918
Zakład przemysłowy PRTR
21.639405
50.51565503963495
09R003855
FCC Tarnobrzeg Sp. z o. o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1192
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1192
Zakład przemysłowy PRTR
19.406529999999997
53.07791303715833
02C 002183
P.P.H.U. PROTECH Sp. z o.o.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11920
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11920
Zakład przemysłowy PRTR
20.182907
53.09461303713953
14N003861
Wytwórnia Pasz w Iłowie-Osadzie
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11922
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11922
Zakład przemysłowy PRTR
15.384830999999998
52.32520003796969
04F003758
Stelmaszyk Marek Gospodarstwo Rolne M.E.P. Stelmaszyk
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11924
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11924
Zakład przemysłowy PRTR
18.024742000000003
52.14330603815566
15P003820
Ferma Drobiu Tomasz Jakubowicz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11926
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11926
Zakład przemysłowy PRTR
18.925468999999996
52.82170403744189
02C 003744
Ferma Trzody Chlewnej
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11927
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11927
Zakład przemysłowy PRTR
20.11511
52.598450037682746
07W003796
Ferma Drobiu spółki " Liberadz 2 Koźlakiewicz AIP Sp. J."
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1193
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1193
Zakład przemysłowy PRTR
18.405387000000005
53.39768303679398
02C 002209
PROVIMI - ROLIMPEX S.A., Wytwórnia Pasz w Świeciu
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11938
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11938
Zakład przemysłowy PRTR
19.60665539
49.75410465020697
06K003776
Składowisko Odpadów "Dąbie" w Suchej Beskidzkiej sp z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11939
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11939
Zakład przemysłowy PRTR
18.459999999999997
53.0300000372119
02C 003746
Zielona Puszcza Ferma nr 1 w Lubiczu,
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1194
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1194
Zakład przemysłowy PRTR
18.055878
53.29726103690957
02C 001156
Gospodarstwo Rolne Halina i Henryk Rybka, Ferma Drobiu Stronno
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1195
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1195
Zakład przemysłowy PRTR
18.894444
50.381111039741704
12S000696
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Oczyszczalnia Scieków "Centralna"
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1196
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1196
Zakład przemysłowy PRTR
18.071678
53.10132503713196
02C 002226
Purinova Sp. zo.o.
20.16
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1197
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1197
Zakład przemysłowy PRTR
18.951388999999995
50.35194403976457
12S000022
Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Składowisko odpadów
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11977
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11977
Zakład przemysłowy PRTR
17.366188890000004
52.17966947811881
15P003832
JANTEX POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11978
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11978
Zakład przemysłowy PRTR
22.029991
52.48259703780546
07W003783
Indyk Mazowsze Sp. z o.o.
10.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1198
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1198
Zakład przemysłowy PRTR
19.495582999999996
53.020050037223015
02C 002224
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych "Rypin" Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11981
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11981
Zakład przemysłowy PRTR
16.076667
51.890556038407375
04F003755
Zakład Uboju i Rozbioru
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11984
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11984
Zakład przemysłowy PRTR
16.679444000000004
52.26138803803534
15P004028
Ferma Drobiu Szymon Tomiak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11985
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11985
Zakład przemysłowy PRTR
16.49007222
52.26416114803253
15P003840
Hamrol Ferma drobiu Dakowy Mokre
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11996
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11996
Zakład przemysłowy PRTR
21.410773969999997
50.924938859295196
13T003856
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-11997
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11997
Zakład przemysłowy PRTR
15.708611000000001
51.76861103852607
04F003757
Ferma Niosek Nowe Żabno
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-11998
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-11998
Zakład przemysłowy PRTR
15.721112
51.76333503853112
04F003759
Odchowalnia Nowe Żabno
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1201
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1201
Zakład przemysłowy PRTR
18.434337
52.79294703747319
02C 001251
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "NOWOŚĆ" Ferma Drobiu w Modliborzycach
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1203
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1203
Zakład przemysłowy PRTR
19.402928000000003
53.07415003716251
02C 002232
"ROTR" Spółdzielnia Mleczarska
10.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12038
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12038
Zakład przemysłowy PRTR
17.791543000000004
52.56197803772163
15P003843
G DE L EKO Zakład Bioremediacji Odpadów
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1204
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1204
Zakład przemysłowy PRTR
19.379722
50.2919440398112
12S000865
Przedsiębiorstwo TiC - Z. Trzcionkowski A. Cieślik S.j., Cegielnia "Sławków"
23.32
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12040
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12040
Zakład przemysłowy PRTR
23.10035
53.09317003714115
10B003808
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne LECH Sp. z o.o., Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Białymstoku
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12041
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12041
Zakład przemysłowy PRTR
20.797825
51.95210203834679
07W003787
Pepsi Cola General Bottlers Sp. z o.o.
11.07
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12042
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12042
Zakład przemysłowy PRTR
16.519999999999996
50.53000003962342
01D003741
FBSerwis Dolny Śląsk Sp. z o. o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12045
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12045
Zakład przemysłowy PRTR
16.481584
52.60601203767474
15P003829
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolno Drobiarskie Rowiński Julian
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1205
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1205
Zakład przemysłowy PRTR
18.282851999999995
53.49246603668371
02C 001183
Gospodarstwo Rolne Małgorzata i Adam Ruszkowscy, Ferma Drobiu Krakówek
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12050
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12050
Zakład przemysłowy PRTR
17.31589
52.78679703747993
15P003842
BGW Sp. z o.o., Zakład Produkcji Etanolu i Pasz w Rąbczynie
11.01
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12051
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12051
Zakład przemysłowy PRTR
17.076485
52.87655703738181
15P003836
Grupa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BROMARGO FERMY Sp.k., Ferma Drobiu w Dąbkowicach
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12053
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12053
Zakład przemysłowy PRTR
15.72943
50.911355039306834
01D003733
PWiK "Wodnik" Sp.z o.o.- Miejska Oczyszczalnia Ścieków
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12056
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12056
Zakład przemysłowy PRTR
17.234042999999996
50.50268703964537
08O003802
Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12058
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12058
Zakład przemysłowy PRTR
17.167758000000003
52.56495203771839
15P004009
Ferma Drobiu Jarosław Żurek
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12059
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12059
Zakład przemysłowy PRTR
23.349631
52.50752803777919
10B003809
Nasycalnia Podkładów w Czeremsze
16.10
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1206
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1206
Zakład przemysłowy PRTR
18.718716
52.5915000376902
02C 001328
Gospodarstwo Rolne Ryszard Szelągowski, Zakład drobiu Borucin
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12062
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12062
Zakład przemysłowy PRTR
17.187232
52.7906300374758
15P003821
Polinova Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
31.09
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12065
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12065
Zakład przemysłowy PRTR
17.697222
52.859722037400246
02C 003752
Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o.
11.07
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12067
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12067
Zakład przemysłowy PRTR
17.201851
52.1188100381804
15P003827
Ferma Drobiu Ager Sp. z o.o.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12069
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12069
Zakład przemysłowy PRTR
17.201850999999998
52.11188103818733
15P003823
Izabela i Daniel Pachura Sp. z o.o.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12070
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12070
Zakład przemysłowy PRTR
15.139999999999999
51.37000003890084
04F003760
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12071
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12071
Zakład przemysłowy PRTR
20.295269
53.03847803720241
07W003793
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kosinach Bartosowych
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1209
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1209
Zakład przemysłowy PRTR
18.4375
50.0638890399839
12S000417
Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o., Kotłownia
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12096
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12096
Zakład przemysłowy PRTR
19.422473999999998
52.21327003808455
05E003765
Lampre Polska Sp. z o.o.
25.61
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12099
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12099
Zakład przemysłowy PRTR
20.3512
51.50250003877847
05E003768
Gospodarstwo Rolne Michał Święcicki - Ferma Galinki
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1210
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1210
Zakład przemysłowy PRTR
18.955278
52.63978203763864
02C 002225
Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych
38.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12101
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12101
Zakład przemysłowy PRTR
16.4354
51.16020003908994
01D003738
PCC MCAA Sp. z o.o.
20.14
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12102
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12102
Zakład przemysłowy PRTR
16.695819
52.19895303809914
15P004165
PreZero Recycling Zachód Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12104
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12104
Zakład przemysłowy PRTR
18.0831
53.069200037168024
02C 003753
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12105
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12105
Zakład przemysłowy PRTR
18.860000000000003
52.980000037267594
02C 003745
Zielona Puszcza Ferma nr 2 w Kawęczynie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12106
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12106
Zakład przemysłowy PRTR
22.035170000000004
50.3306970397812
09R003803
WTÓR-STEEL SP. Z O.O.
38.32
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1211
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1211
Zakład przemysłowy PRTR
18.177842
53.07291703716388
02C 001191
Gospodarstwo Rolne Sebastian Fryszke, Ferma drobiu Otorowo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12116
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12116
Zakład przemysłowy PRTR
16.972470000000005
52.41713003787413
15P003845
Ekos Poznań Sp. z o.o.
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12117
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12117
Zakład przemysłowy PRTR
18.271667000000004
50.350406039765744
08O003852
Warter Sp. z o. o. Zakład w Kędzierzynie-Koźlu
32.99
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12119
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12119
Zakład przemysłowy PRTR
16.113308
51.54182103874173
15P004017
Ferma Drobiu Michał Jęśkowiak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1212
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1212
Zakład przemysłowy PRTR
18.966544
52.71225803756076
02C 002233
Indorama Ventures Poland Sp. z o. o.
20.16
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1213
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1213
Zakład przemysłowy PRTR
18.084419
53.12596803710425
02C 002180
Bydgoskie Zakłady Sklejek "Sklejka - Multi" S. A.
16.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12136
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12136
Zakład przemysłowy PRTR
18.294267
50.546863039609846
08O003903
Kronospan OSB sp. z o o.
16.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12137
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12137
Zakład przemysłowy PRTR
16.031171
52.63005003764907
15P003839
ABP Poland Sp. z o.o. (Oddział Kłosowice)
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12138
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12138
Zakład przemysłowy PRTR
15.734869000000002
51.7429440385508
04F003756
PreZero Service Zachód Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12139
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12139
Zakład przemysłowy PRTR
18.283333
50.350000039766066
08O003801
Mokre Składowisko Odpadów Paleniskowych TAURON Wytwarzanie Spółka Akcyjna
35.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1214
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1214
Zakład przemysłowy PRTR
19.020982
50.30409503980178
12S000040
"Ciepłownia Siemianowice" Sp. z o.o.
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12141
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12141
Zakład przemysłowy PRTR
20.110979999999998
50.02163004001509
06K003774
Royal Canin Polska Sp. z o.o.
10.92
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12142
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12142
Zakład przemysłowy PRTR
19.525272
52.10574303819357
05E003762
Gospodarstwo Rolne Adrian Święcicki - Ferma Wyborów
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12145
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12145
Zakład przemysłowy PRTR
19.417355789999995
51.08430918915692
05E003764
SKB Drive Tech S.A.
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1215
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1215
Zakład przemysłowy PRTR
17.952434000000004
52.88746403736982
02C 002252
Zakład Usług Miejskich, Składowisko odpadów w Barcinie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12159
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12159
Zakład przemysłowy PRTR
19.013291
50.05494803999048
12S004119
TYMBARK-MWS Sp. z o. o. Oddział Tychy w Tychach
10.32
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1216
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1216
Zakład przemysłowy PRTR
17.501923
53.36180103683539
02C 002219
Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.o., Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Bladowie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12160
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12160
Zakład przemysłowy PRTR
17.822399
54.329338035669174
11G003922
Mielewczyk Spółka Jawna
10.13
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12161
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12161
Zakład przemysłowy PRTR
17.439799999999998
51.435406038840696
15P004120
ferma trzody chlewnej - Skoraszewice
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12163
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12163
Zakład przemysłowy PRTR
21.552922000000002
51.40321203887033
03L003734
Ferma Drobiu w Owni
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1217
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1217
Zakład przemysłowy PRTR
18.163664
52.646236037631674
02C 002255
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie, Składowisko odpadów w Bławatach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12176
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12176
Zakład przemysłowy PRTR
16.191474000000003
52.688678037586165
15P003818
Gospodarstwo Rolne Jan Figlarz
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12177
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12177
Zakład przemysłowy PRTR
20.174214
53.01231903723164
07W003798
Ferma Drobiu w Kowalewie
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12179
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12179
Zakład przemysłowy PRTR
17.561553999999997
52.042339038257154
15P004003
Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Igor Szamiłow Ferma Drobiu Orlina Duża
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1218
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1218
Zakład przemysłowy PRTR
18.666756
53.48317403669456
02C 002236
Urząd Gminy Dragacz, Zamknięte składowisko odpadów komunalnych w Górnej Grupie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1219
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1219
Zakład przemysłowy PRTR
18.272101
53.34531503685442
02C 002186
Eco - Pol Sp. z o.o., Składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12196
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12196
Zakład przemysłowy PRTR
16.347638890000002
52.16282503813586
15P003874
Ferma drobiu Augustowo
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1220
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1220
Zakład przemysłowy PRTR
18.098632999999996
52.77655103749109
02C 002230
Przedsiębiorstwo Usług Gminnych Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Giebni
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1221
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1221
Zakład przemysłowy PRTR
18.23237
52.75849003751075
02C 002251
Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12217
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12217
Zakład przemysłowy PRTR
14.689476999999998
53.391826036800694
16Z003848
ESPADON Sp. z o.o.
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1222
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1222
Zakład przemysłowy PRTR
18.626289
49.971512040051785
12S002317
"Cofinco-Poland" Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Jastrzębiu Zdroju
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1223
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1223
Zakład przemysłowy PRTR
18.353348000000004
52.90412303735153
02C 002220
Przedsiębiorstwo Komunalne "Gniewkowo" Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Kaczkowie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12237
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12237
Zakład przemysłowy PRTR
22.393864999999998
52.14555803815342
07W003789
Ferma Drobiu Grubale
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1224
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1224
Zakład przemysłowy PRTR
17.520419
53.53321603663612
02C 002244
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o. o., Składowisko odpadów w Kamieniu Krajeńskim
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1225
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1225
Zakład przemysłowy PRTR
17.648943
53.23649603697904
02C 002254
Zakład Robót Publicznych, Składowisko odpadów komunalnych w m. Ostrowo
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12256
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12256
Zakład przemysłowy PRTR
17.405208
51.858144038439036
15P004246
FURMIX WAKNOR Sp. z o.o. Sp.K.; Wytwórnia Pasz
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12258
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12258
Zakład przemysłowy PRTR
15.973397219999999
52.14247503815649
15P004245
STAMAR-DRÓB Sp. z o.o.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1226
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1226
Zakład przemysłowy PRTR
17.568321000000005
53.11207203711988
02C 002242
Składowisko odpadów w Rozwarzynie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1227
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1227
Zakład przemysłowy PRTR
18.471132000000004
52.69162203758293
02C 002237
Urząd Miejski, Zamknięte składowisko komunalne w Skotnikach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12276
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12276
Zakład przemysłowy PRTR
16.20813056
52.21448059808336
15P004243
Ferma Jaj Zarodowych Jabłonna
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1228
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1228
Zakład przemysłowy PRTR
18.4333
53.433300036752634
02C 000429
Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO- WISŁA" Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1229
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1229
Zakład przemysłowy PRTR
18.67
53.66833003647667
02C 002228
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o., Składowisko odpadów komunalnych Twarda Góra
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12296
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12296
Zakład przemysłowy PRTR
18.250215
53.31490803688939
02C 003736
Bioutil Sp. z o.o.
35.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12297
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12297
Zakład przemysłowy PRTR
17.465109999999996
50.45297103968502
08O003737
GOSPODARSTWO ROLNE ROESLER JACEK
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1231
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1231
Zakład przemysłowy PRTR
18.118133
53.101642037131604
02C 002208
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12316
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12316
Zakład przemysłowy PRTR
16.9333
52.11670003818251
15P004163
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GALLUS Sp. z o.o.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12318
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12318
Zakład przemysłowy PRTR
18.580703
50.465558039674995
12S004164
Odlewnia żeliwa MIKODA
24.51
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1232
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1232
Zakład przemysłowy PRTR
19.213258
50.25939403983628
12S002316
CTL Maczki-Bór S. A.
08.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1233
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1233
Zakład przemysłowy PRTR
17.923497000000005
52.67862603759689
02C 002207
Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Składowisko odpadów w Szerzawach
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12336
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12336
Zakład przemysłowy PRTR
14.616622999999999
53.51569003665657
16Z003857
APIS Sp. z o.o. Oddział Szczecin, Zakład Produkcji Papieru/Tektury
17.12
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12337
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12337
Zakład przemysłowy PRTR
18.758544
50.386790039737285
12S004302
INDYK-ŚLĄSK Sp. z o.o.
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1234
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1234
Zakład przemysłowy PRTR
18.658647
53.492475036683686
02C 002205
Składowisko odpadów w Górnej Grupie
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1235
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1235
Zakład przemysłowy PRTR
17.610681
53.45880103672302
02C 002243
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Składowisko nieczystości stałych w m. Włościbórek
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12356
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12356
Zakład przemysłowy PRTR
22.342974
52.261106038035635
10B003806
Ferma Drobiu Agata Kosińska w Chrołowicach
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1237
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1237
Zakład przemysłowy PRTR
18.55959
50.351068039765245
12S000957
Danish Farming Consultants Sp. z o.o., Ferma Trzody Chlewnej
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12377
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12377
Zakład przemysłowy PRTR
21.360000000000003
54.0000000360772
14N004060
Ferma Drobiu w Sterławkach Średnich
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Pregoły
ID-1238
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1238
Zakład przemysłowy PRTR
19.071667
50.090833039963826
12S002324
Danone Sp. z o.o., Fabryka w Bieruniu
10.51
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12397
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12397
Zakład przemysłowy PRTR
20.344081
51.721199038571626
05E003853
Separator Service Sp. z o.o.
38.22
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12398
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12398
Zakład przemysłowy PRTR
19.613549
49.968274040054126
06K004200
Ferma Kossowa
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1240
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1240
Zakład przemysłowy PRTR
19.049337999999995
52.660539037616374
02C 000366
Ciepłownia SM "Zazamcze"
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1241
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1241
Zakład przemysłowy PRTR
18.110833
52.76444403750422
02C 000165
Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie
20.13
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12416
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12416
Zakład przemysłowy PRTR
20.019836
53.04474803719545
07W003859
Ferma Drobiu Piotr Pudlak Wólka Kliczewska
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1242
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1242
Zakład przemysłowy PRTR
18.248763000000004
52.751490037518245
02C 000160
Zakład Produkcyjny Soda Mątwy w Inowrocławiu
20.13
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1243
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1243
Zakład przemysłowy PRTR
18.115361000000007
53.103584037129444
02C 000722
Chemwik Sp. z o.o.
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12436
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12436
Zakład przemysłowy PRTR
16.828765000000004
51.634854038654034
15P004154
Eggs Product Spółka Z o.o.
10.89
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12437
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12437
Zakład przemysłowy PRTR
17.51754
52.29992003799576
15P003879
Volkswagen Poznań Sp. z o.o. - Zakład Września Oddział w Białężycach
29.10
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1245
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1245
Zakład przemysłowy PRTR
18.906429999999997
50.14222803992536
12S002411
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "ADW" Sp. z o.o.
23.99
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12456
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12456
Zakład przemysłowy PRTR
20.162155999999996
52.96735803728162
07W004080
ŚLIWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA Wróblewo IV
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1246
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1246
Zakład przemysłowy PRTR
18.958765000000003
53.52128703665007
02C 001188
Gospodarstwo Rolne Tomasz Michalczyk, Ferma Rogóźno Zamek
01.50
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1247
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1247
Zakład przemysłowy PRTR
18.009768
52.82610603743702
02C 000192
Trzuskawica S.A., Zakład Kujawy
23.52
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12476
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12476
Zakład przemysłowy PRTR
23.529999999999998
50.38150003974152
03L003849
MIR-EKO Sp.z o.o. Mircze Składowisko Odpadów w Łaskowie
39.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1248
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1248
Zakład przemysłowy PRTR
18.435209
53.32325703687978
02C 002235
Zakład Usług Miejskich Składowisko Odpadów w m. Osnowo
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1249
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1249
Zakład przemysłowy PRTR
18.395790999999996
52.752425037517256
02C 002248
ZAKŁADY MIĘSNE "VIANDO"
10.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12498
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12498
Zakład przemysłowy PRTR
18.644738000000004
54.36652703562241
11G004307
Stocznia Remontowa Nauta S.A. Oddział Gdańsk
33.15
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1250
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1250
Zakład przemysłowy PRTR
19.171348
50.334296039778316
12S002418
Oczyszczalnia ścieków Centrum
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1251
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1251
Zakład przemysłowy PRTR
19.081878999999997
52.655912037621285
02C 002194
Firma "W. LEWANDOWSKI" PRODUKCJA - HANDEL - USŁUGI WIESŁAW LEWANDOWSKI, FABRYKA PAPIERU WŁOCŁAWEK
17.22
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12516
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12516
Zakład przemysłowy PRTR
18.596215
50.32594003978487
12S003875
NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.
23.49
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12517
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12517
Zakład przemysłowy PRTR
18.393404999999998
54.00795003606746
11G004238
Elżbieta i Andrzej Armatowscy Gospodarstwo Rolne
01.46
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12518
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12518
Zakład przemysłowy PRTR
16.294819
52.09824403820115
15P004053
Ferma Drobiu Tarnowa
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1252
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1252
Zakład przemysłowy PRTR
18.743963999999995
52.89035103736666
02C 002245
Zakład drobiu Włodzimierz Wieczerzak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12537
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12537
Zakład przemysłowy PRTR
18.240402000000003
53.311692036893064
02C 004128
Wytwórnia Pasz w Krąplewicach
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12538
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12538
Zakład przemysłowy PRTR
16.203714
53.32413103687879
16Z004102
Wytwórnia Pasz w Czarnym Małym
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1255
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1255
Zakład przemysłowy PRTR
18.793659
53.53235003663713
02C 000710
Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Oczyszczalnia Ścieków
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1256
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1256
Zakład przemysłowy PRTR
18.542174999999997
53.014796037228805
02C 000725
Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., Centralna Oczyszczalnia Ścieków
37.00
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12561
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12561
Zakład przemysłowy PRTR
16.985061999999996
52.433198037857366
15P003892
INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI RESZTKOWEJ ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1257
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1257
Zakład przemysłowy PRTR
17.956793
53.11124903712089
02C 000397
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
30.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1258
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1258
Zakład przemysłowy PRTR
18.691131000000002
52.60437903767647
02C 001158
Gospodarstwo Rolne Irenausz i Elżbieta Woźniak, Ferma drobiu Samszyce
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1259
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1259
Zakład przemysłowy PRTR
18.552176
50.06991803997937
12S000179
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie ,Elektrociepłownia Chwałowice
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12598
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12598
Zakład przemysłowy PRTR
19.155796
49.98588404004129
06K003864
Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Brzeszczach KWK "Brzeszcze Wschód"
09.90
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1260
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1260
Zakład przemysłowy PRTR
18.588611000000004
50.04833303999544
12S000180
Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział Zakład Elektrociepłownie,Elektrociepłownia Jankowice
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1261
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1261
Zakład przemysłowy PRTR
18.812283999999995
50.299154039805664
12S000079
Elektrociepłownia Zabrze
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12616
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12616
Zakład przemysłowy PRTR
16.315019
52.20482703809322
15P003913
DE HEUS Wytwórnia Pasz w Buku
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12617
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12617
Zakład przemysłowy PRTR
21.760000000000005
50.65000003952585
13T004225
Dossche Sp. z O.O. Oddział Sandomierz
10.91
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1262
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1262
Zakład przemysłowy PRTR
18.077102999999997
53.103039037130046
02C 002247
Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o.
22.29
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12636
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12636
Zakład przemysłowy PRTR
15.853456000000001
52.09080203820859
04F003905
Gospodarstwo Rolne Elżbieta Brychcy - Ferma Drobiu Wojnowo 127
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1265
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1265
Zakład przemysłowy PRTR
18.626783
49.964307040056994
12S000369
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., Oddział "Zofiówka"
35.11
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12656
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12656
Zakład przemysłowy PRTR
16.001203
52.11905903818015
15P004226
Specjalistyczne Gospodarstwo Rolne Łukasz Kaźmierczak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-12657
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12657
Zakład przemysłowy PRTR
18.607189999999996
54.10572303594742
11G004077
PAMAL Sp. z o.o. Ferma drobiu Turze
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12658
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12658
Zakład przemysłowy PRTR
18.359367000000002
51.84057003845624
15P004294
Chów Drobiu Michał Ignaszak
01.47
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1268
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1268
Zakład przemysłowy PRTR
19.014333
50.10633303995226
12S000078
Tauron Ciepło sp.zo.o.. Zakład Wytwarzania Tychy
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12699
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12699
Zakład przemysłowy PRTR
18.663948
54.38054803560468
11G003893
Przedsiębiorstwo "COMAL" Sp. z o.o., Terminal Przeładunkowy i Baza Magazynowa "COMAL"
38.12
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1271
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1271
Zakład przemysłowy PRTR
19.161993000000002
50.08340803996943
12S000059
Zakład Ciepłowniczy "Piast"
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-12719
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-12719
Zakład przemysłowy PRTR
17.801025999999993
51.61809503866987
15P003901
Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
38.21
sprawny
Obszar dorzecza Odry
ID-1272
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1272
Zakład przemysłowy PRTR
19.137115
50.30204503980337
12S000060
Elektrociepłownia BĘDZIN Sp. z o.o.
35.30
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
ID-1273
http://inspire.gios.gov.pl/so/PF/ProductionFacility/prtr/ID-1273
Zakład przemysłowy PRTR
18.968576
50.30777103979894
12S000065
CEZ Chorzów S.A.
35.11
sprawny
Obszar dorzecza Wisły
Next