Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - sd-bird:SpeciesDistributionUnit

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Jednostka rozmieszczenia gatunków ptaków udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

sd-bird:SpeciesDistributionUnit

  • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia gatunków ptaków
  • Opis: Występowanie gatunków ptaków według jednostki analitycznej. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 13.716, 48.753, 25.251, 54.985.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.