DistrGrid-1
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-1
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.51473439465724
51.170909483487975
A154
Gallinago media
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-10
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-10
Jednostka rozmieszczenia gatunków
20.456177805965957
54.24709866349626
A038
Cygnus cygnus
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-11
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-11
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.56322555605689
53.19975863596386
A231
Coracias garrulus
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-12
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-12
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.82408120525726
54.13672519043354
A391
Phalacrocorax carbo sinensis
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-2
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-2
Jednostka rozmieszczenia gatunków
23.213518135644744
51.38830578106921
A294
Acrocephalus paludicola
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-3
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-3
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.995470818219033
49.93662368707198
A023
Nycticorax nycticorax
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-4
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-4
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.288137852546228
54.12879331593865
A094
Pandion haliaetus
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-5
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-5
Jednostka rozmieszczenia gatunków
18.713722290112628
54.434770837695844
A863
Thalasseus sandvicensis
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-6
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-6
Jednostka rozmieszczenia gatunków
17.487686673704324
51.490785425719125
A060
Aythya nyroca
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-7
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-7
Jednostka rozmieszczenia gatunków
21.367602684994367
49.548021360371834
A091
Aquila chrysaetos
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-8
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-8
Jednostka rozmieszczenia gatunków
22.71078673003401
53.604724004004765
A859
Clanga clanga
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody
DistrGrid-9
http://inspire.gios.gov.pl/so/SD/SpeciesDistributionUnit/birds-distr/DistrGrid-9
Jednostka rozmieszczenia gatunków
16.97224553102499
50.48492245836662
A176
Larus melanocephalus
dyrektywy dotyczące ochrony przyrody