Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - sd-spec:SpeciesDistributionUnit

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Jednostka rozmieszczenia gatunków udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

sd-spec:SpeciesDistributionUnit

  • Nazwa: Jednostka rozmieszczenia gatunków
  • Opis: Występowanie gatunków według jednostki analitycznej. Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu SpeciesDistributionDataSet pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Species Distributions.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 13.578, 48.736, 25.842, 56.156.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.