Usługa pobierania OGC API Features Kolekcja (Collection) - seveso:ProductionFacility

Ninieszy dokument dostarcza informacji o kolekcji Zakład przemysłowy SEVESO udostępnianej przez usługę OGC API Features.
Dokument jest również dostępny jako: application/x-yaml, application/json, application/cbor.

seveso:ProductionFacility

  • Nazwa: Zakład przemysłowy SEVESO
  • Opis: Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO). Zakres informacyjny serwowanych danych jest zgodny z zakresem informacyjnym danych obiektu typu ProductionFacility pochodzącego z modelu logicznego tematu INSPIRE Production and Industrial Facilities.
  • Zasięg przestrzenny:
    • 14.251, 49.555, 23.914, 54.612.
  • Zapytania jako HTML.
  • Dane jako HTML.