Wytyczne techniczne – INSPIRE

Na stronie Komisji Europejskiej inicjatywy INSPIRE: https://inspire.ec.europa.eu/ publikowane są wytyczne i specyfikacje techniczne, dedykowane wdrażaniu dyrektywy na terenie EU, bazujące na wyżej przytoczonych aktach prawa europejskiego, normach i standardach technicznych.

Dokumentacja techniczna INSPIRE obejmuje ogólny zbiór wytycznych:

W ramach w/wym. grupy, zostały wydzielone kategorie tematyczne, obejmujące:

Poniżej zaprezentowano katalog wybranych specyfikacji i wytycznych INSPIRE istotnych podczas realizacji przedmiotowego projektu: