Dokumentacja użytkownika


Uwaga!

Serwis GIOŚ INSPIRE skonfigurowany jest do wydajnej obsługi kilku różnych zharmonizowanych zbiorów danych przestrzennych. Wywołanie wszystkich zbiorów może wpłynąć na ograniczenie wydajności serwisu.