Monitoring pól elektromagnetycznych

W ramach monitoringu pól elektromagnetycznych prezentowane są następujące dane:

  • Punkt pomiarowy w obszarze centralnych dzielnic lub osiedli o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
  • Punkt pomiarowy w obszarze pozostałych miast,
  • Punkt pomiarowy w obszarze terenów wiejskich.
Monitoring pól elektromagnetycznych
Monitoring pól elektromagnetycznych

Narzędzia dedykowane

Monitoring pół elektromagnetycznych – wyszukiwanie

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie punktów pomiarowych, w których badane jest pole elektromagnetyczne. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie wybiera przycisk {Szukaj}. Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania.

Monitoring pól elektromagnetycznych - wyszukiwanie
Monitoring pól elektromagnetycznych – wyszukiwanie

Aktywność – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.

Zdolność obserwacyjna – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.

Podmiot odpowiedzialny – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.

Obserwowana właściwość – słownik – wyszukiwanie

Pełen opis działania narzędzia został opisany w Monitoringu ptaków.