Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)

W ramach modułu prezentowane są dane obejmujące:

Dane – Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (SEVESO)

Narzędzia dedykowane

Zakłady – wyszukiwanie

Narzędzie umożliwia wyszukiwanie zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Użytkownik określa kryteria wyszukiwania, a następnie wybiera przycisk {Szukaj}. Aplikacja wyświetla wyniki wyszukiwania.

Zakłady – wyszukiwanie